Hải quan Đà Nẵng: Triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Hải quan Đà Nẵng: Triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Ngành Hải quan tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động

Ngành Hải quan tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động

Cục Hải quan Đà Nẵng khẩn trương triển khai sáp nhập chi cục hải quan

Cục Hải quan Đà Nẵng khẩn trương triển khai sáp nhập chi cục hải quan

Còn nhiều khó khăn trong thực hiện thủ tục Hải quan

Còn nhiều khó khăn trong thực hiện thủ tục Hải quan

Hải quan Đà Nẵng triển khai Đề án 'Nụ cười Hải quan'

Hải quan Đà Nẵng triển khai Đề án 'Nụ cười Hải quan'

Giải đáp kịp thời vướng mắc về thuế xuất nhập khẩu

Giải đáp kịp thời vướng mắc về thuế xuất nhập khẩu

Ấn tượng Cuộc thi thiết kế Logo, sáng tác Slogan 'Nụ cười hải quan' tại Hải quan Đà Nẵng

Hải quan Đà Nẵng xây dựng được 43 chuyên gia

Cục trưởng Cục Hải quan Đà Nẵng được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì

3 tập thể và 2 cá nhân ngành Hải quan được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì

Hải quan Đà Nẵng-TP Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm chống buôn lậu