Tích hợp tên lửa phòng không và chống hạm cho tàu Pohang?

Tích hợp tên lửa phòng không và chống hạm cho tàu Pohang?

Hàn Quốc chuyển giao tàu hộ vệ Yeosu cho Việt Nam ngay tại Lễ duyệt binh

Hàn Quốc chuyển giao tàu hộ vệ Yeosu cho Việt Nam ngay tại Lễ duyệt binh

Hàn Quốc chuyển giao tàu Yeosu cho Việt Nam ngay tại Lễ duyệt binh

Hàn Quốc chuyển giao tàu Yeosu cho Việt Nam ngay tại Lễ duyệt binh

Việt Nam tính toán đạn pháo cho tàu tuần tra Pohang?

Việt Nam tính toán đạn pháo cho tàu tuần tra Pohang?

Sức mạnh chiến hạm Pohang Việt Nam sắp nhận

Sức mạnh chiến hạm Pohang Việt Nam sắp nhận

Việt Nam nhận thêm tàu hộ vệ săn ngầm Pohang vào cuối tháng 10

Việt Nam nhận thêm tàu hộ vệ săn ngầm Pohang vào cuối tháng 10

Tàu săn ngầm Pohang Việt Nam tự nâng cấp mạnh cỡ nào

Tàu săn ngầm Pohang Việt Nam tự nâng cấp mạnh cỡ nào

Đã rõ đối tác nhận tàu Pohang Hàn Quốc viện trợ

Đã rõ đối tác nhận tàu Pohang Hàn Quốc viện trợ

Hàn Quốc tiếp tục tặng chiến hạm Pohang cấu hình vũ khí mạnh hơn cho đối tác

Hàn Quốc tiếp tục tặng chiến hạm Pohang cấu hình vũ khí mạnh hơn cho đối tác

Việt Nam nhận thêm tàu Pohang cấu hình vũ khí mạnh hơn?

Việt Nam nhận thêm tàu Pohang cấu hình vũ khí mạnh hơn?

Tàu tên lửa tấn công nhanh tàng hình cực kỳ độc đáo của Triều Tiên

Tàu tên lửa tấn công nhanh tàng hình cực kỳ độc đáo của Triều Tiên

Sức mạnh diệt ngầm của tàu Pohang Việt Nam tự nâng cấp

Sức mạnh diệt ngầm của tàu Pohang Việt Nam tự nâng cấp

Sức mạnh tàu săn ngầm Hàn Quốc chuyển giao cho Việt Nam

Sức mạnh tàu săn ngầm Hàn Quốc chuyển giao cho Việt Nam