Cần chủ động phát hiện, giải quyết từ cơ sở

Cần chủ động phát hiện, giải quyết từ cơ sở

Điều tra vụ cháu dùng gạch, tuýp sắt đánh chết mợ vì tranh chấp đất đai

Điều tra vụ cháu dùng gạch, tuýp sắt đánh chết mợ vì tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai, cháu dùng tuýp sắt đánh mợ tử vong

Tranh chấp đất đai, cháu dùng tuýp sắt đánh mợ tử vong

Tranh chấp đất đai, cháu dùng gạch, tuýp sắt đánh mợ tử vong

Tranh chấp đất đai, cháu dùng gạch, tuýp sắt đánh mợ tử vong

Tranh chấp đất đai, một phụ nữ bị đánh tử vong

Tranh chấp đất đai, một phụ nữ bị đánh tử vong

Cháu đánh chết mợ vì tranh chấp đất đai

Cháu đánh chết mợ vì tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai, cháu cầm gạch, tuýp sắt đánh chết mợ

Tranh chấp đất đai, cháu cầm gạch, tuýp sắt đánh chết mợ

Cháu dùng gạch, tuýp sắt đánh mợ tử vong

Cháu dùng gạch, tuýp sắt đánh mợ tử vong

Cháu sát hại mợ vì tranh giành đất đai

Cháu sát hại mợ vì tranh giành đất đai

Cháu đánh chết mợ ruột vì mâu thuẫn đất đai

Cháu đánh chết mợ ruột vì mâu thuẫn đất đai

Nghi án cháu dùng tuýp sắt đánh mợ tử vong vì tranh chấp đất đai

Nghi án cháu dùng tuýp sắt đánh mợ tử vong vì tranh chấp đất đai

Bắc Giang: Cháu trai đánh mợ tử vong vì chuyện đất đai

Bắc Giang: Cháu trai đánh mợ tử vong vì chuyện đất đai

Bắc Giang: Điều tra vụ cháu đánh chết mợ vì tranh chấp đất đai

Bắc Giang: Điều tra vụ cháu đánh chết mợ vì tranh chấp đất đai

Bắc Giang: Cháu dùng tuýp sắt đánh chết mợ vì tranh chấp đất đai

Bắc Giang: Cháu dùng tuýp sắt đánh chết mợ vì tranh chấp đất đai