Xử lý để tránh sẹo phỏng bô xe máy

Xử lý để tránh sẹo phỏng bô xe máy

Rất nhiều người bị phỏng bô xe máy ít nhất một lần trong đời. Tuy vết phỏng không lớn, nhưng lại ảnh hưởng...