Đà Nẵng: Người dân lại 'vây' nhà máy thép Dana Ý

Đà Nẵng: Người dân lại 'vây' nhà máy thép Dana Ý

Dân dựng lều, tiếp tục bao vây nhà máy thép Dana-Ý ở Đà Nẵng

Dân dựng lều, tiếp tục bao vây nhà máy thép Dana-Ý ở Đà Nẵng

Dân dựng lều, tiếp tục bao vây nhà máy thép Dana-Ý ở Đà Nẵng

Dân dựng lều, tiếp tục bao vây nhà máy thép Dana-Ý ở Đà Nẵng

Dân tiếp tục bao vây nhà máy thép ở Đà Nẵng

Dân tiếp tục bao vây nhà máy thép ở Đà Nẵng

Người dân Đà Nẵng dựng trại, phong tỏa nhà máy thép Dana Ý

Người dân Đà Nẵng dựng trại, phong tỏa nhà máy thép Dana Ý

Đà Nẵng: Người dân lại vây nhà máy thép Dana - Ý

Đà Nẵng: Người dân lại vây nhà máy thép Dana - Ý

Người Đà Nẵng lại đội mưa nắng bao vây 2 nhà máy thép gây ô nhiễm

Người Đà Nẵng lại đội mưa nắng bao vây 2 nhà máy thép gây ô nhiễm

'Lỗi' quy hoạch cụm công nghiệp: Dân đi không được, ở không xong

'Lỗi' quy hoạch cụm công nghiệp: Dân đi không được, ở không xong