Tổ chức Tài chính Quốc tế tăng cường hợp tác hiệu quả với Hà Nội

Tổ chức Tài chính Quốc tế tăng cường hợp tác hiệu quả với Hà Nội

Giám đốc quốc gia cấp cao khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia của Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), ông Kyle...
Hà Nội coi trọng sự đồng hành của Tổ chức Tài chính quốc tế trong công cuộc phát triển

Hà Nội coi trọng sự đồng hành của Tổ chức Tài chính quốc tế trong công cuộc phát triển

Hà Nội đánh giá cao sự hỗ trợ của các tổ chức trong quá trình phát triển

Hà Nội đánh giá cao sự hỗ trợ của các tổ chức trong quá trình phát triển

Hà Nội mong muốn hợp tác với IFC để sớm triển khai chiến lược phát triển thành phố

Hà Nội mong muốn hợp tác với IFC để sớm triển khai chiến lược phát triển thành phố

Hà Nội mong muốn Tổ chức Tài chính quốc tế tăng cường hỗ trợ, tư vấn trong nhiều lĩnh vực phát triển

Hà Nội mong muốn Tổ chức Tài chính quốc tế tăng cường hỗ trợ, tư vấn trong nhiều lĩnh vực phát triển

Tăng cường mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững giữa Việt Nam và Tổ chức tài chính quốc tế

Tăng cường mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững giữa Việt Nam và Tổ chức tài chính quốc tế

Cần những cách thức mới trong thu hút đầu tư phát triển

Cần những cách thức mới trong thu hút đầu tư phát triển

Các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài đánh giá cao 'điểm sáng' Việt Nam

Các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài đánh giá cao 'điểm sáng' Việt Nam

Hiệp hội DN, các tổ chức quốc tế đề xuất xây dựng môi trường đầu tư phát triển bền vững

Hiệp hội DN, các tổ chức quốc tế đề xuất xây dựng môi trường đầu tư phát triển bền vững

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Cộng đồng doanh nghiệp là động lực cho tăng trưởng

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Cộng đồng doanh nghiệp là động lực cho tăng trưởng

Dòng vốn đang chảy vào miền đất màu mỡ

Dòng vốn đang chảy vào miền đất màu mỡ

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sẽ bỏ tiền vào lĩnh vực gì?

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sẽ bỏ tiền vào lĩnh vực gì?

Trong tương lai gần, dòng vốn đầu tư mạo hiểm sẽ đổ vào lĩnh vực nào?

Trong tương lai gần, dòng vốn đầu tư mạo hiểm sẽ đổ vào lĩnh vực nào?

Nỗi khổ startup và nỗi lòng nhà đầu tư

Nỗi khổ startup và nỗi lòng nhà đầu tư