Những ngày xuân oai hùng trên quê hương Thanh Hóa

Những ngày xuân oai hùng trên quê hương Thanh Hóa

Trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, xứ Thanh luôn được xem là vùng đất căn bản - nơi khởi phát các phong...
Vị tướng giỏi nhất của Lê Lợi được triều Nguyễn thờ trong Võ Miếu

Vị tướng giỏi nhất của Lê Lợi được triều Nguyễn thờ trong Võ Miếu

36 sự kiện tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội (Kỳ 14)

Chim bồ câu được phong anh hùng giải cứu hơn 500 binh sĩ

Chim bồ câu được phong anh hùng giải cứu hơn 500 binh sĩ

Cuộc chiến tranh nào có hơn 500.000 chú chó vào trận?

Cuộc chiến tranh nào có hơn 500.000 chú chó vào trận?

Vị tướng khai quốc chết thảm vì xây biệt phủ quá lớn

Vị tướng khai quốc chết thảm vì xây biệt phủ quá lớn

Đội quân kỳ lạ nổi tiếng trong lịch sử

Đội quân kỳ lạ nổi tiếng trong lịch sử

Giải mã hình tượng 'vợ chồng' vẹt khổng lồ 500 tuổi ở Hà Nội

Giải mã hình tượng 'vợ chồng' vẹt khổng lồ 500 tuổi ở Hà Nội

Trâu lửa, rắn độc và những đội quân lạ lùng trong nghìn năm sử Việt

Trâu lửa, rắn độc và những đội quân lạ lùng trong nghìn năm sử Việt

Vị tướng giỏi nhất của Lê Lợi được triều Nguyễn thờ trong Võ Miếu

Vị tướng giỏi nhất của Lê Lợi được triều Nguyễn thờ trong Võ Miếu

Đội quân kỳ lạ nổi tiếng trong lịch sử

Đội quân kỳ lạ nổi tiếng trong lịch sử

Tể tướng đầu triều Lê sơ Phạm Vấn

Vị tướng đánh đâu thắng đó chết thảm vì mê tín dị đoan

Vị tướng đánh đâu thắng đó chết thảm vì mê tín dị đoan

Vị tướng đánh đâu thắng đó chết thảm vì mê tín dị đoan

Vị tướng đánh đâu thắng đó chết thảm vì mê tín dị đoan

Lam Sơn: Một vùng văn hóa – văn học

Lam Sơn: Một vùng văn hóa – văn học

Vị vua tha chết cho 100.000 quân Minh, bắt thề không xâm lược

Vị vua tha chết cho 100.000 quân Minh, bắt thề không xâm lược

'Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật' diễn ra ở đâu?

'Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật' diễn ra ở đâu?

Một nhà 'Lúc nguy hiểm, lúc bình thường vẫn trọn một tiết'

Một nhà 'Lúc nguy hiểm, lúc bình thường vẫn trọn một tiết'

Du lịch Thường Xuân: Điểm đến giàu tiềm năng

Du lịch Thường Xuân: Điểm đến giàu tiềm năng

Lưu Nhân Chú - 'Tài năng như cây tùng, cây bách; chất người như ngọc...'

Lưu Nhân Chú - 'Tài năng như cây tùng, cây bách; chất người như ngọc...'

Nguyễn Chích, từ thủ lĩnh khởi nghĩa đến nhà chiến lược tài ba

Nguyễn Chích, từ thủ lĩnh khởi nghĩa đến nhà chiến lược tài ba

'Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật' diễn ra ở đâu?

'Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật' diễn ra ở đâu?

Kỷ niệm 602 năm Khởi nghĩa Lam Sơn

Kỷ niệm 602 năm Khởi nghĩa Lam Sơn

Đông đảo du khách dâng hương tại Khu di tích Lam Kinh

Đông đảo du khách dâng hương tại Khu di tích Lam Kinh

Kỷ niệm 602 năm Khởi nghĩa Lam Sơn

Kỷ niệm 602 năm Khởi nghĩa Lam Sơn

Dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Lê Lợi

Dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Lê Lợi

Dâng hương tại Thái miếu nhà Hậu Lê và Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi

Dâng hương tại Thái miếu nhà Hậu Lê và Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi

Thay đổi cần thiết

Thay đổi cần thiết

Thanh Hóa: Không tổ chức phần hội tại Lễ hội Lam Kinh 2020

Thanh Hóa: Không tổ chức phần hội tại Lễ hội Lam Kinh 2020

Không tổ chức phần hội tại Lễ hội Lam Kinh 2020

Không tổ chức phần hội tại Lễ hội Lam Kinh 2020

Về Lam Sơn tìm hào khí Lũng Nhai: Địa danh hay mật danh?

Về Lam Sơn tìm hào khí Lũng Nhai: Địa danh hay mật danh?

Về Lam Sơn tìm hào khí Lũng Nhai: Cuộc khởi nghĩa vĩ đại

Về Lam Sơn tìm hào khí Lũng Nhai: Cuộc khởi nghĩa vĩ đại

Đền thờ Bà Chúa Chầm và những đóng góp cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Đền thờ Bà Chúa Chầm và những đóng góp cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

'Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân'

'Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân'

Vị thế chiến lược của Thanh Hóa trong lịch sử dựng nước, giữ nước và tiến trình cách mạng Việt Nam

Vị thế chiến lược của Thanh Hóa trong lịch sử dựng nước, giữ nước và tiến trình cách mạng Việt Nam

Thanh Hóa: Hè này về thăm Lam Kinh

Thanh Hóa: Hè này về thăm Lam Kinh

Điều đặc biệt ở Cố đô Lam Kinh - kinh đô thứ hai nhà Hậu Lê

Điều đặc biệt ở Cố đô Lam Kinh - kinh đô thứ hai nhà Hậu Lê

Về miền đất cổ Lam Kinh

Về miền đất cổ Lam Kinh

Du lịch sinh thái cộng đồng: Hài hòa giữa phát triển với bảo vệ cảnh quan môi trường

Du lịch sinh thái cộng đồng: Hài hòa giữa phát triển với bảo vệ cảnh quan môi trường

Làng cổ sáng tạo để 'sống khỏe' với nghề

Làng cổ sáng tạo để 'sống khỏe' với nghề

Trâu lửa, rắn độc và những đội quân lạ lùng trong nghìn năm sử Việt

Trâu lửa, rắn độc và những đội quân lạ lùng trong nghìn năm sử Việt

Viên tướng nhà Minh nào bị chém bay đầu ở Quỷ Môn Quan?

Viên tướng nhà Minh nào bị chém bay đầu ở Quỷ Môn Quan?

Để lịch sử 'thăng hoa' cùng nghệ thuật thứ 7

Để lịch sử 'thăng hoa' cùng nghệ thuật thứ 7

Lễ hội miền rừng xứ Thanh

Lễ hội miền rừng xứ Thanh

Bạn đã biết nhiều về ngày Quốc tế phụ nữ 8/3?

Bạn đã biết nhiều về ngày Quốc tế phụ nữ 8/3?