Đêm nhạc Pháp 'Hương Paris' tại Hà Nội

Đêm nhạc Pháp 'Hương Paris' tại Hà Nội

'Hương Paris' – Tái hiện không gian đa hương sắc qua các tác phẩm âm nhạc kinh điển Pháp

'Hương Paris' – Tái hiện không gian đa hương sắc qua các tác phẩm âm nhạc kinh điển Pháp

Đêm nhạc Pháp 'Hương Paris' - không gian âm nhạc đa hương sắc

Đêm nhạc Pháp 'Hương Paris' - không gian âm nhạc đa hương sắc

'Hương mùa hè' đặc biệt ở Việt Nam

'Hương mùa hè' đặc biệt ở Việt Nam

Chuyên gia từ ĐH Yale: 'Dân Thủ Thiêm bị đối xử như không tồn tại'

Chuyên gia từ ĐH Yale: 'Dân Thủ Thiêm bị đối xử như không tồn tại'

Thượng đỉnh Mỹ- Nhật Bản: Nỗ lực thành công một nửa

Thượng đỉnh Mỹ- Nhật Bản: Nỗ lực thành công một nửa

Nhiều tài năng âm nhạc tụ hội trong Vietnam Connection 2017

Nhiều tài năng âm nhạc tụ hội trong Vietnam Connection 2017

Nhiều tài năng âm nhạc trong Vietnam Connection 2017

Nhiều tài năng âm nhạc trong Vietnam Connection 2017