Xét công nhận GS, PGS 2020: Góc khuất

Xét công nhận GS, PGS 2020: Góc khuất

Kết quả xét công nhận giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2020 đã được công bố. Tuy nhiên, những vấn đề hậu...
Chính thức công nhận 39 Giáo sư và 300 Phó giáo sư năm 2020

Chính thức công nhận 39 Giáo sư và 300 Phó giáo sư năm 2020

Điểm nhấn giáo dục: Người dùng bằng giả của ĐH Đông Đô học cao học sẽ bị xử lý thế nào?

Điểm nhấn giáo dục: Người dùng bằng giả của ĐH Đông Đô học cao học sẽ bị xử lý thế nào?

Những ngành nào có nhiều ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó giáo sư nhất năm 2020?

Những ngành nào có nhiều ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó giáo sư nhất năm 2020?

Vì sao số ứng viên đạt chuẩn GS, PGS năm 2020 giảm mạnh?

Vì sao số ứng viên đạt chuẩn GS, PGS năm 2020 giảm mạnh?

Trước khi bỏ phiếu tín nhiệm, 14 ứng viên GS, PGS xin rút hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh

Trước khi bỏ phiếu tín nhiệm, 14 ứng viên GS, PGS xin rút hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh

Công nhận GS, PGS năm 2020: Trân trọng phản biện xã hội

Công nhận GS, PGS năm 2020: Trân trọng phản biện xã hội

Tiến sĩ Harvard 37 tuổi là ứng viên trẻ nhất đạt chuẩn Giáo sư 2020

Tiến sĩ Harvard 37 tuổi là ứng viên trẻ nhất đạt chuẩn Giáo sư 2020

Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020

Danh sách ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020

339 ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020

339 ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020

339 ứng viên GS, PGS đạt đủ số phiếu tín nhiệm của Hội đồng Giáo sư nhà nước

Vì sao chưa họp xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020?

Vì sao chưa họp xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020?

Không chấp nhận gian dối

Không chấp nhận gian dối

Các nhà khoa học cần đề cao tính liêm chính

Các nhà khoa học cần đề cao tính liêm chính

Đã có kết quả rà soát các ứng viên GS, PGS y dược bị tố cáo

36 ứng viên GS, PGS bị nghi ngờ gian dối: 25 ứng viên đủ tiêu chuẩn

36 ứng viên GS, PGS bị nghi ngờ gian dối: 25 ứng viên đủ tiêu chuẩn

36 ứng viên GS, PGS bị nghi ngờ gian dối

36 ứng viên GS, PGS bị nghi ngờ gian dối

Yêu cầu rà soát lại các ứng viên GS, PGS ngành Y, Dược

Yêu cầu rà soát lại các ứng viên GS, PGS ngành Y, Dược

Hội đồng GS ngành Y lên tiếng vụ 30 ứng viên GS, PGS bị tố cáo

Hội đồng GS ngành Y lên tiếng vụ 30 ứng viên GS, PGS bị tố cáo

36/50 ứng viên GS và PGS ngành Y, Dược bị tố không đạt chuẩn

36/50 ứng viên GS và PGS ngành Y, Dược bị tố không đạt chuẩn

Vụ ứng viên GS, PGS gian dối: Sẽ thanh tra hồ sơ

Vụ ứng viên GS, PGS gian dối: Sẽ thanh tra hồ sơ

Bộ Y tế nói gì về 16 ứng viên GS, PGS ngành Y, Dược dính nghi án gian dối bài báo quốc tế?

Bộ Y tế nói gì về 16 ứng viên GS, PGS ngành Y, Dược dính nghi án gian dối bài báo quốc tế?

Nhiều ứng viên GS, PGS bị tố khai gian bài báo quốc tế

Nhiều ứng viên GS, PGS bị tố khai gian bài báo quốc tế

Chi tiết 16 ứng viên GS,PGS bị tố gian dối và kết quả thẩm định của GS Nguyễn Ngọc Châu

Chi tiết 16 ứng viên GS,PGS bị tố gian dối và kết quả thẩm định của GS Nguyễn Ngọc Châu

Thời gian công nhận chức danh GS, PGS có thể sẽ phải lùi lại

Thời gian công nhận chức danh GS, PGS có thể sẽ phải lùi lại

'Ứng viên giáo sư bị loại vì có 77 bài/9 tháng là không thuyết phục'

'Ứng viên giáo sư bị loại vì có 77 bài/9 tháng là không thuyết phục'

'Ứng viên Giáo sư bị loại vì có 77 bài/9 tháng là không thuyết phục'

'Ứng viên Giáo sư bị loại vì có 77 bài/9 tháng là không thuyết phục'

321 ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành thông qua

Người có nhiều trích dẫn trên thế giới bị loại khỏi danh sách xét GS

Người có nhiều trích dẫn trên thế giới bị loại khỏi danh sách xét GS

Vì sao gần 100 ứng viên bị loại khỏi danh sách xét GS, PGS năm 2020?

Vì sao gần 100 ứng viên bị loại khỏi danh sách xét GS, PGS năm 2020?

321 ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020

321 ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020

Nguyên nhân hàng loạt ứng viên GS, PGS bị loại

Nguyên nhân hàng loạt ứng viên GS, PGS bị loại

Đa số ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2020 đều thuộc thế hệ 7X, 8X

Đa số ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2020 đều thuộc thế hệ 7X, 8X

Xét công nhận GS/PGS năm 2020: Siết tiêu chuẩn cả hội đồng và ứng viên

Xét công nhận GS/PGS năm 2020: Siết tiêu chuẩn cả hội đồng và ứng viên

416 ứng viên GS, PGS được đề nghị xét ở 26 Hội đồng GS ngành, liên ngành năm 2020

416 ứng viên GS, PGS được đề nghị xét ở 26 Hội đồng GS ngành, liên ngành năm 2020

416 ứng viên GS, PGS được đề nghị xét ở 26 Hội đồng GS ngành, liên ngành năm 2020

416 ứng viên GS, PGS được đề nghị xét ở 26 Hội đồng GS ngành, liên ngành năm 2020

Kiểm soát chặt trình độ ngoại ngữ ứng viên PGS, GS

Kiểm soát chặt trình độ ngoại ngữ ứng viên PGS, GS

Giới thiệu trực tuyến ứng viên cho Hội đồng GS ngành, liên ngành năm 2020

Giới thiệu trực tuyến ứng viên cho Hội đồng GS ngành, liên ngành năm 2020

Không công khai Hội đồng Giáo sư Nhà nước: Dễ tù mù

Không công khai Hội đồng Giáo sư Nhà nước: Dễ tù mù

Xét công nhận giáo sư 2019: Nhiều bất cập về tiêu chuẩn

Xét công nhận giáo sư 2019: Nhiều bất cập về tiêu chuẩn

Điểm nhấn giáo dục: Giám đốc Sở GD&ĐT nói gì vụ học sinh trường Gateway tử vong?

Điểm nhấn giáo dục: Giám đốc Sở GD&ĐT nói gì vụ học sinh trường Gateway tử vong?

Các trường sẽ tự trao quyết định công nhận Giáo sư, Phó giáo sư?

Các trường sẽ tự trao quyết định công nhận Giáo sư, Phó giáo sư?

Danh sách giáo sư năm 2019: Ứng viên giáo sư bị đánh trượt có nhiều người xuất sắc

Danh sách giáo sư năm 2019: Ứng viên giáo sư bị đánh trượt có nhiều người xuất sắc

Công nhận 422 GS, PGS năm 2019: Hai giáo sư trẻ nhất đều 38 tuổi

Công nhận 422 GS, PGS năm 2019: Hai giáo sư trẻ nhất đều 38 tuổi

Quyết định công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019: Chỉ còn 73 nhà giáo được đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư

Quyết định công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019: Chỉ còn 73 nhà giáo được đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư