Bộ Công Thương kiến nghị giảm 12-17% giá FIT điện gió sau ngày 1/11/2021

Bộ Công Thương kiến nghị giảm 12-17% giá FIT điện gió sau ngày 1/11/2021

Dự thảo Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án giải quyết khó khăn trong đầu tư xây dựng các dự án điện...
Danh sách 339 ứng viên GS, PGS đủ phiếu tín nhiệm của HĐGS Nhà nước năm 2020

Danh sách 339 ứng viên GS, PGS đủ phiếu tín nhiệm của HĐGS Nhà nước năm 2020

339 ứng viên GS, PGS đạt đủ số phiếu tín nhiệm của Hội đồng Giáo sư nhà nước

GS Nguyễn Văn Tuấn: Đăng bài trên tập san 'dỏm' là vi phạm đạo đức công bố

GS Nguyễn Văn Tuấn: Đăng bài trên tập san 'dỏm' là vi phạm đạo đức công bố

Kết quả rà soát ứng viên GS, PGS ngành Y, Dược: Nhiều người không đủ tiêu chuẩn

Kết quả rà soát ứng viên GS, PGS ngành Y, Dược: Nhiều người không đủ tiêu chuẩn

Thống nhất lại tiêu chí đánh giá bài báo quốc tế của 35 ứng viên GS, PGS bị tố

Thống nhất lại tiêu chí đánh giá bài báo quốc tế của 35 ứng viên GS, PGS bị tố

Vụ nhiều ứng viên GS, PGS bị tố cáo: Thống nhất lại tiêu chí bài báo khoa học

Vụ nhiều ứng viên GS, PGS bị tố cáo: Thống nhất lại tiêu chí bài báo khoa học

Gian lận bài báo quốc tế: Người không liêm chính mới làm như vậy

Gian lận bài báo quốc tế: Người không liêm chính mới làm như vậy

36 ứng viên GS, PGS bị nghi ngờ gian dối

36 ứng viên GS, PGS bị nghi ngờ gian dối

'Làm khoa học nghiêm túc bao giờ cũng khó hơn làm khoa học để có cái danh'

'Làm khoa học nghiêm túc bao giờ cũng khó hơn làm khoa học để có cái danh'

Điều chỉnh nhiều tiêu chuẩn khi xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2020

Điều chỉnh nhiều tiêu chuẩn khi xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2020

416 ứng viên được đề nghị xét duyệt, công nhận GS/PGS tại các hội đồng giáo sư ngành

416 ứng viên được đề nghị xét duyệt, công nhận GS/PGS tại các hội đồng giáo sư ngành

Hội đồng Giáo sư Nhà nước làm khó ứng viên?

Hội đồng Giáo sư Nhà nước làm khó ứng viên?

Hội đồng Giáo sư Nhà nước làm khó ứng viên?

Hội đồng Giáo sư Nhà nước làm khó ứng viên?

Sẽ kiểm tra chất lượng bài báo quốc tế khi xét giáo sư, phó giáo sư 2020

Sẽ kiểm tra chất lượng bài báo quốc tế khi xét giáo sư, phó giáo sư 2020

Sẽ kiểm tra chất lượng bài báo quốc tế của ứng viên xét giáo sư, phó giáo sư

Sẽ kiểm tra chất lượng bài báo quốc tế của ứng viên xét giáo sư, phó giáo sư

Thẩm định năng lực ngoại ngữ ứng viên GS-PGS: Làm chặt hơn

Thẩm định năng lực ngoại ngữ ứng viên GS-PGS: Làm chặt hơn

Thực hiện nghiêm minh xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

Thực hiện nghiêm minh xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

Đăng ký xét giáo sư, phó giáo sư: Ngành nào đông nhất?

Đăng ký xét giáo sư, phó giáo sư: Ngành nào đông nhất?

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển khoa học và công nghệ

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển khoa học và công nghệ

Bộ Công Thương đề xuất kéo dài cơ chế giá điện gió cố định

Bộ Công Thương đề xuất kéo dài cơ chế giá điện gió cố định

Ngành Khoa học An ninh có 4 ứng viên đạt tiêu chuẩn PGS

Ngành Khoa học quân sự không có ứng viên đạt chuẩn phó giáo sư, giáo sư năm 2019

Ngành Khoa học quân sự không có ứng viên đạt chuẩn phó giáo sư, giáo sư năm 2019

Ngành Khoa học An ninh có 4 ứng viên xét đạt tiêu chuẩn PGS năm 2019

Ngành Khoa học An ninh có 4 ứng viên xét đạt tiêu chuẩn PGS năm 2019

3 câu hỏi về xét công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019

3 câu hỏi về xét công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019

Danh sách giáo sư năm 2019: Ứng viên giáo sư bị đánh trượt có nhiều người xuất sắc

Danh sách giáo sư năm 2019: Ứng viên giáo sư bị đánh trượt có nhiều người xuất sắc

Toàn cảnh kết quả công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Toàn cảnh kết quả công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Công nhận 422 GS, PGS năm 2019: Hai giáo sư trẻ nhất đều 38 tuổi

Công nhận 422 GS, PGS năm 2019: Hai giáo sư trẻ nhất đều 38 tuổi

Lý lịch khoa học của GS Hội đồng ngành, liên ngành: Chưa công khai, kém 'sáng'

Lý lịch khoa học của GS Hội đồng ngành, liên ngành: Chưa công khai, kém 'sáng'

Nâng cao tính chặt chẽ, minh bạch trong xét công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư

Nâng cao tính chặt chẽ, minh bạch trong xét công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư

Lý lịch khoa học của thành viên hội đồng giáo sư quá 'hẻo'?

Lý lịch khoa học của thành viên hội đồng giáo sư quá 'hẻo'?

Còn đó những khoảng mờ

Còn đó những khoảng mờ

Một ứng viên xin rút khỏi danh sách công nhận giáo sư

Một ứng viên xin rút khỏi danh sách công nhận giáo sư

Xét công nhận GS,PGS: Sẽ giải quyết triệt để 'điểm mờ'?

Xét công nhận GS,PGS: Sẽ giải quyết triệt để 'điểm mờ'?

Ứng viên Giáo sư phải hướng dẫn thành công nghiên cứu sinh

Ứng viên Giáo sư phải hướng dẫn thành công nghiên cứu sinh

Xét công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019: Một ứng viên giáo sư xin rút

Xét công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019: Một ứng viên giáo sư xin rút

Xét công nhận GS, PGS: Thay đổi giữa chừng, ứng viên không phục

Xét công nhận GS, PGS: Thay đổi giữa chừng, ứng viên không phục

Tiêu chuẩn cứng xét GS, PGS: Vì sao phải giữ?

Tiêu chuẩn cứng xét GS, PGS: Vì sao phải giữ?

Xét duyệt GS, PGS yêu cầu chặt hơn để nâng cao chất lượng

Xét duyệt GS, PGS yêu cầu chặt hơn để nâng cao chất lượng

Minh bạch tiêu chí để nâng cao chất lượng

Minh bạch tiêu chí để nâng cao chất lượng

Tiêu chuẩn cứng xét GS, PGS: Để không lạm phát...

Tiêu chuẩn cứng xét GS, PGS: Để không lạm phát...

Vì sao 16 ứng viên giáo sư, phó giáo sư bị loại?

Vì sao 16 ứng viên giáo sư, phó giáo sư bị loại?

Làm rõ nguyên nhân 16 ứng viên trượt GS, PGS

Làm rõ nguyên nhân 16 ứng viên trượt GS, PGS

16 ứng viên 'trượt' giáo sư, phó giáo sư: Hội đồng Giáo sư Nhà nước lý giải nguyên nhân

16 ứng viên 'trượt' giáo sư, phó giáo sư: Hội đồng Giáo sư Nhà nước lý giải nguyên nhân

Vì sao 16 ứng viên giáo sư, phó giáo sư bị loại?

Vì sao 16 ứng viên giáo sư, phó giáo sư bị loại?