Cướp hung khí đặt mua qua mạng rồi đem đi gây án

Cướp hung khí đặt mua qua mạng rồi đem đi gây án

Thảo và Tâm đặt mua hung khí trên mạng, rồi cướp luôn không trả tiền, sau đó dùng số hung khí này mang đi cướp
Lừa người giao hàng đến rồi hù dọa cướp súng và dao

Lừa người giao hàng đến rồi hù dọa cướp súng và dao

Bắt hai thanh niên chuyên dàn cảnh cướp của người bán hàng online

Bắt hai thanh niên chuyên dàn cảnh cướp của người bán hàng online

TPHCM công bố các quyết định tổ chức, nhân sự

TPHCM công bố các quyết định tổ chức, nhân sự

TP.HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự giữ chức vụ ở HĐND

TP.HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự giữ chức vụ ở HĐND

TPHCM bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

TPHCM bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

TP Hồ Chí Minh hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND

TP HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

TP.HCM hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND

Ông Trần Tuấn Ngọc giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM

TP.HCM hợp nhất hai đơn vị quan trọng của HĐND và Đoàn ĐBQH

TP.HCM bổ nhiệm nhân sự đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND

TPHCM hợp nhất văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, công bố quyết định nhân sự

TP.HCM hợp nhất 2 văn phòng, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

TP HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Bổ nhiệm nhiều nhân sự mới ở TP.HCM