Chính quyền tắc trách, 1.000 m3 gỗ công sản 'tiền tỷ' mục nát

Chính quyền tắc trách, 1.000 m3 gỗ công sản 'tiền tỷ' mục nát

Tại huyện Ea Súp (Đắk Lắk), chỉ vì xử lý không triệt để, thậm chí đùn đẩy trách nhiệm giữa cơ quan chức...
Làm rõ vụ Phó bí thư ở Đắk Lắk sờ ngực tiếp viên karaoke

Làm rõ vụ Phó bí thư ở Đắk Lắk sờ ngực tiếp viên karaoke

Làm rõ vụ Phó bí thư huyện ủy sờ ngực nữ nhân viên quán karaoke

Diễn biến mới nhất vụ Phó Bí thư huyện ủy sờ ngực tiếp viên quán karaoke

Diễn biến mới nhất vụ Phó Bí thư huyện ủy sờ ngực tiếp viên quán karaoke

Yêu cầu phản hồi thông tin vụ Phó bí thư huyện ủy sờ ngực tiếp viên quán karaoke

Yêu cầu phản hồi thông tin vụ Phó bí thư huyện ủy sờ ngực tiếp viên quán karaoke

Lãnh đạo sờ ngực tiếp viên karaoke: Gài bẫy hay...?

Lãnh đạo sờ ngực tiếp viên karaoke: Gài bẫy hay...?

Phó bí thư huyện ở Đắk Lắk sờ ngực nữ tiếp viên quán karaoke bị quay clip

Phó bí thư huyện ở Đắk Lắk sờ ngực nữ tiếp viên quán karaoke bị quay clip

Phó bí thư Huyện ủy ở Đắk Lắk thừa nhận sờ ngực nữ nhân viên karaoke

Phó bí thư Huyện ủy ở Đắk Lắk thừa nhận sờ ngực nữ nhân viên karaoke

Được bổ nhiệm trái thẩm quyền, vợ Phó bí thư huyện ủy ở Đắk Lắk bị buộc thôi việc

Được bổ nhiệm trái thẩm quyền, vợ Phó bí thư huyện ủy ở Đắk Lắk bị buộc thôi việc

Đắk Lắk: Cho thôi việc vợ của Phó bí thư Thường trực huyện ủy

Đắk Lắk: Cho thôi việc vợ của Phó bí thư Thường trực huyện ủy

Vụ hàng ngàn m3 gỗ mục nát: Kiến nghị xử lí cá nhân, tổ chức liên quan

Vụ hàng ngàn m3 gỗ mục nát: Kiến nghị xử lí cá nhân, tổ chức liên quan

Hàng trăm m3 gỗ bị mục nát do chậm xử lý, trách nhiệm thuộc về ai?

Hàng trăm m3 gỗ bị mục nát do chậm xử lý, trách nhiệm thuộc về ai?

Cả nghìn m3 gỗ trục vớt rồi để mục nát, ai xót tài sản công?

Cả nghìn m3 gỗ trục vớt rồi để mục nát, ai xót tài sản công?

Vợ của Phó bí thư huyện ủy sẽ bị miễn nhiệm chức danh phó phòng?

Vợ của Phó bí thư huyện ủy sẽ bị miễn nhiệm chức danh phó phòng?