Ông lão người Dao sở hữu rừng lim gần chục tỷ đồng

Ông lão người Dao sở hữu rừng lim gần chục tỷ đồng

Những nét văn hóa đặc sắc

Những nét văn hóa đặc sắc

Ngày hội 'Kiêng gió' ở Bình Liêu

Ngày hội 'Kiêng gió' ở Bình Liêu

Đồng Văn - Điểm đến nguyên sơ, độc đáo và hấp dẫn

Đồng Văn - Điểm đến nguyên sơ, độc đáo và hấp dẫn

Bí mật ở hội 'Kiêng gió' - chợ tình của người Dao ở Bình Liêu

Bí mật ở hội 'Kiêng gió' - chợ tình của người Dao ở Bình Liêu

Độc đáo Hội Kiêng gió - 'chợ tình' vùng biên giới Đông Bắc

Độc đáo Hội Kiêng gió - 'chợ tình' vùng biên giới Đông Bắc

Bình Liêu (Quảng Ninh): Mở hội chợ tình Đồng Văn

Bình Liêu (Quảng Ninh): Mở hội chợ tình Đồng Văn

Quảng Ninh: Đi chợ tình Đồng Văn ở Bình Liêu

Quảng Ninh: Đi chợ tình Đồng Văn ở Bình Liêu

Độc đáo ngày hội Kiêng gió

Độc đáo ngày hội Kiêng gió

Hội 'Ngày kiêng gió'- nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao Thanh Phán

Hội 'Ngày kiêng gió'- nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao Thanh Phán

Hoang sơ cung đường vùng Đông Bắc

Hoang sơ cung đường vùng Đông Bắc

Bình Liêu: Mùa hoa hồi - Mùa ấm no

Bình Liêu: Mùa hoa hồi - Mùa ấm no

Tấm gương biết nhân lên niềm tin với Đảng

Tấm gương biết nhân lên niềm tin với Đảng