Mặt nạ Ka đong - nét văn hóa đặc trưng của người Dao Ba Chẽ

Mặt nạ Ka đong - nét văn hóa đặc trưng của người Dao Ba Chẽ

Mặt nạ Ka đong của người Dao ở Ba Chẽ không chỉ là tác phẩm điêu khắc độc đáo mà còn đi liền với những tín...
Nghệ thuật thêu tay của người Dao Thanh Y

Nghệ thuật thêu tay của người Dao Thanh Y

Yên Tử tổ chức 'Đêm hội làng'

Yên Tử tổ chức 'Đêm hội làng'

Đến Tiên Yên đi Chợ phiên Hà Lâu

Đến Tiên Yên đi Chợ phiên Hà Lâu

Đặc sắc Khu Bảo tồn văn hóa người Dao Thanh Y

Đặc sắc Khu Bảo tồn văn hóa người Dao Thanh Y

Để mất di sản văn hóa là có tội với cha ông

Để mất di sản văn hóa là có tội với cha ông

Đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương

Đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương

Nghe MC 'Hành trình vẻ đẹp' chia sẻ cảm nhận về phụ nữ các vùng miền

Nghe MC 'Hành trình vẻ đẹp' chia sẻ cảm nhận về phụ nữ các vùng miền

Nghệ nhân của bản Dao Thanh Y

Nghệ nhân của bản Dao Thanh Y

Đặc sắc phong tục cưới của người Dao Thanh Y

Đặc sắc phong tục cưới của người Dao Thanh Y