Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 8 vụ chết đuối ở Lào Cai

Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 8 vụ chết đuối ở Lào Cai

Bản Vược - những ngày sau thảm họa 9 'cửu vạn' tử nạn trên sông

Bản Vược - những ngày sau thảm họa 9 'cửu vạn' tử nạn trên sông

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ 9 người mất tích trên sông Hồng

Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ 9 người mất tích trên sông Hồng

Đã tìm thấy 9 thi thể lao động bị đuối nước trên sông Hồng

Đã tìm thấy 9 thi thể lao động bị đuối nước trên sông Hồng

Tìm đủ thi thể 9 công nhân bị đuối nước trên sông Hồng

Tìm đủ thi thể 9 công nhân bị đuối nước trên sông Hồng

Tìm thấy 9 thi thể công nhân đuối nước trên sông Hồng

Tìm thấy 9 thi thể công nhân đuối nước trên sông Hồng

9 cửu vạn đuối nước ở sông Hồng: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng và xót lòng cảnh đời các nạn nhân

9 cửu vạn đuối nước ở sông Hồng: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng và xót lòng cảnh đời các nạn nhân

Lào Cai tìm thấy thi thể cuối cùng vụ tai nạn trên sông Hồng

Lào Cai tìm thấy thi thể cuối cùng vụ tai nạn trên sông Hồng

Vụ 9 cửu vạn đuối nước trên sông Hồng: Đã tìm thấy thi thể cuối cùng

Vụ 9 cửu vạn đuối nước trên sông Hồng: Đã tìm thấy thi thể cuối cùng

Tin thêm về vụ 8 người chết đuối trên sông Hồng ở Lào Cai

Tin thêm về vụ 8 người chết đuối trên sông Hồng ở Lào Cai

Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 8 vụ chết đuối ở Lào Cai

Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 8 vụ chết đuối ở Lào Cai

Kinh hoàng 9 công nhân thiệt mạng và mất tích trên sông Hồng

Kinh hoàng 9 công nhân thiệt mạng và mất tích trên sông Hồng

Lào Cai: 9 người đuối nước trên sông Hồng

Lào Cai: 9 người đuối nước trên sông Hồng

Thông tin chính thức vụ 9 người chết, mất tích tại Lào Cai

Thông tin chính thức vụ 9 người chết, mất tích tại Lào Cai

Lào Cai thông tin chính thức vụ chìm thuyền vỏ sắt chở công nhân, ít nhất 5 người tử vong

Lào Cai thông tin chính thức vụ chìm thuyền vỏ sắt chở công nhân, ít nhất 5 người tử vong

Lào Cai: Thông tin chính thức về 9 lao động gặp nạn trên sông Hồng

Lào Cai: Thông tin chính thức về 9 lao động gặp nạn trên sông Hồng

Thông tin mới nhất vụ chìm thuyền khiến 5 cửu vạn tử vong và 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ chìm thuyền khiến 5 cửu vạn tử vong và 4 người mất tích

5 người chết, 4 người mất tích trên sông Hồng giáp biên giới Trung Quốc

5 người chết, 4 người mất tích trên sông Hồng giáp biên giới Trung Quốc

Lào Cai thông tin chính thức vụ 9 lao động bốc vác gặp nạn

Lào Cai thông tin chính thức vụ 9 lao động bốc vác gặp nạn

Tin mới vụ 5 lao động chết đuối, 4 người mất tích

Tin mới vụ 5 lao động chết đuối, 4 người mất tích

5 người tử vong, 4 người mất tích ở biên giới với Trung Quốc

5 người tử vong, 4 người mất tích ở biên giới với Trung Quốc

Thuyền máy gặp nạn, 5 người chết đuối, 4 người mất tích trên sông Hồng

Thuyền máy gặp nạn, 5 người chết đuối, 4 người mất tích trên sông Hồng

9 người đuối nước trên sông Hồng

9 người đuối nước trên sông Hồng

5 người chết đuối, 4 người mất tích trên sông Hồng

5 người chết đuối, 4 người mất tích trên sông Hồng

5 người tử vong vì đuối nước, 4 mất tích trên sông Hồng

5 người tử vong vì đuối nước, 4 mất tích trên sông Hồng

Nỗi đau Lào Cai: 9 lao động tử vong và mất tích trên sông

Nỗi đau Lào Cai: 9 lao động tử vong và mất tích trên sông

Nóng: 5 lao động tử vong vì đuối nước, 4 người khác mất tích

Nóng: 5 lao động tử vong vì đuối nước, 4 người khác mất tích

Năm lao động chết đuối, 4 người mất tích ở Lào Cai

Năm lao động chết đuối, 4 người mất tích ở Lào Cai

Chìm thuyền vỏ sắt chở công nhân, ít nhất 5 người tử vong

Chìm thuyền vỏ sắt chở công nhân, ít nhất 5 người tử vong

5 cửu vạn ở Lào Cai tử vong trên sông Hồng

5 cửu vạn ở Lào Cai tử vong trên sông Hồng

Tìm thấy thi thể 5 người bốc vác gặp nạn ở Lào Cai

Tìm thấy thi thể 5 người bốc vác gặp nạn ở Lào Cai