'Thường Xuân – mùa lúa mới'

'Thường Xuân – mùa lúa mới'

Một vùng non nước Nhân Trầm – Cửa Đặt

Một vùng non nước Nhân Trầm – Cửa Đặt

Trong tiếng gió thu nơi đất trời kinh xưa

Trong tiếng gió thu nơi đất trời kinh xưa

Yếu tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa

Yếu tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa

Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa Thường Xuân ra khỏi huyện nghèo và trở thành huyện khá ở khu vực miền núi của tỉnh

Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa Thường Xuân ra khỏi huyện nghèo và trở thành huyện khá ở khu vực miền núi của tỉnh

Khoảng 300 nghìn lượt khách đến tham quan các khu, điểm du lịch dịp đầu năm

Khoảng 300 nghìn lượt khách đến tham quan các khu, điểm du lịch dịp đầu năm

Vì một mùa lễ hội bình yên, an toàn về an ninh trật tự

Vì một mùa lễ hội bình yên, an toàn về an ninh trật tự