Phục hồi lộ trình các tuyến buýt sau thông xe cầu Thăng Long

Phục hồi lộ trình các tuyến buýt sau thông xe cầu Thăng Long

Cầu Thăng Long chính thức thông xe vào hôm nay (7/1) sau thời gian sửa chữa, góp phần làm giảm ùn tắc và...
Phục hồi lộ trình 15 tuyến buýt sau khi thông xe cầu Thăng Long

Phục hồi lộ trình 15 tuyến buýt sau khi thông xe cầu Thăng Long

Phục hồi 16 tuyến buýt sau khi thông xe trở lại cầu Thăng Long

Phục hồi 16 tuyến buýt sau khi thông xe trở lại cầu Thăng Long

Hà Nội: Khôi phục lộ trình 16 tuyến buýt sau khi thông xe cầu Thăng Long

Hà Nội: Khôi phục lộ trình 16 tuyến buýt sau khi thông xe cầu Thăng Long

Xe buýt, ô tô di chuyển thế nào khi thông xe cầu Thăng Long?

Xe buýt, ô tô di chuyển thế nào khi thông xe cầu Thăng Long?

Khôi phục lộ trình 16 tuyến xe buýt sau khi thông xe cầu Thăng Long

Khôi phục lộ trình 16 tuyến xe buýt sau khi thông xe cầu Thăng Long

Các phương tiện xe buýt, ô tô đi lại thế nào sau khi thông xe cầu Thăng Long?

Các phương tiện xe buýt, ô tô đi lại thế nào sau khi thông xe cầu Thăng Long?

Những tuyến buýt nào ở Hà Nội được phục hồi sau khi cầu Thăng Long sửa chữa xong?

Những tuyến buýt nào ở Hà Nội được phục hồi sau khi cầu Thăng Long sửa chữa xong?

Hà Nội phục hồi lộ trình 16 tuyến buýt sau khi thông xe cầu Thăng Long

Hà Nội phục hồi lộ trình 16 tuyến buýt sau khi thông xe cầu Thăng Long

Phục hồi 17 tuyến buýt có lộ trình qua cầu Thăng Long từ 8h sáng nay, 7-1

Phục hồi 17 tuyến buýt có lộ trình qua cầu Thăng Long từ 8h sáng nay, 7-1

Phục hồi hoạt động 16 tuyến xe buýt qua cầu Thăng Long

Phục hồi hoạt động 16 tuyến xe buýt qua cầu Thăng Long

Xe buýt, ô tô đi lại thế nào sau khi thông xe cầu Thăng Long?

Xe buýt, ô tô đi lại thế nào sau khi thông xe cầu Thăng Long?

Thông xe cầu Thăng Long, ô tô, xe buýt đi lại từ sáng 7/1 thế nào?

Thông xe cầu Thăng Long, ô tô, xe buýt đi lại từ sáng 7/1 thế nào?

Khôi phục lộ trình 16 tuyến xe buýt ngay sau lễ thông xe cầu Thăng Long

Khôi phục lộ trình 16 tuyến xe buýt ngay sau lễ thông xe cầu Thăng Long

Điều chỉnh lộ trình các tuyến buýt phục vụ sửa chữa cầu Thăng Long

Điều chỉnh lộ trình các tuyến buýt phục vụ sửa chữa cầu Thăng Long

16 tuyến buýt phải điều chỉnh lộ trình để sửa cầu Thăng Long

16 tuyến buýt phải điều chỉnh lộ trình để sửa cầu Thăng Long

Điều chỉnh lộ trình 16 tuyến buýt phục vụ sửa chữa cầu Thăng Long

Điều chỉnh lộ trình 16 tuyến buýt phục vụ sửa chữa cầu Thăng Long

Thay đổi lộ trình 16 tuyến buýt trong thời gian sửa chữa cầu Thăng Long

Thay đổi lộ trình 16 tuyến buýt trong thời gian sửa chữa cầu Thăng Long

Hàng loạt tuyến buýt phải điều chỉnh lộ trình phục vụ sửa chữa mặt cầu Thăng Long

Hàng loạt tuyến buýt phải điều chỉnh lộ trình phục vụ sửa chữa mặt cầu Thăng Long

Nhiều tuyến buýt phải điều chỉnh lộ trình để sửa mặt cầu Thăng Long

Nhiều tuyến buýt phải điều chỉnh lộ trình để sửa mặt cầu Thăng Long

Hà Nội điều chỉnh lộ trình 16 tuyến buýt để sửa mặt cầu Thăng Long

Hà Nội điều chỉnh lộ trình 16 tuyến buýt để sửa mặt cầu Thăng Long

Hà Nội điều chỉnh lộ trình hàng loạt tuyến buýt để sửa mặt cầu Thăng Long

Hà Nội điều chỉnh lộ trình hàng loạt tuyến buýt để sửa mặt cầu Thăng Long