Tháp Bà Ponagar - quần thể kiến trúc Chăm

Tháp Bà Ponagar - quần thể kiến trúc Chăm

Gành Đá Đĩa và loạt điểm du lịch mở cửa trở lại giữa dịch corona

Gành Đá Đĩa và loạt điểm du lịch mở cửa trở lại giữa dịch corona

Xem múa Bóng ở Tháp Bà PoNagar

Xem múa Bóng ở Tháp Bà PoNagar

Lễ hội người Chăm

Lễ hội người Chăm

Ngắm nét cổ kính với kiến trúc độc đáo của Tháp Bà Ponagar Chămpa ở Nha Trang

Ngắm nét cổ kính với kiến trúc độc đáo của Tháp Bà Ponagar Chămpa ở Nha Trang

Bí ẩn kho báu toàn vàng khiến quả đồi phát quang

Bí ẩn kho báu toàn vàng khiến quả đồi phát quang

Vẻ đẹp cổ kính tháp Chăm hơn nghìn năm tuổi

Hàng ngàn du khách hành hương về dự hội Tháp Bà Ponagar

Độc đáo Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2019 ở Khánh Hòa

Độc đáo Lễ hội Tháp Bà Ponagar

Khánh Hòa: Sử dụng nguồn thu công đức tại khu di tích lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar vào tu bổ di tích