Tìm hướng thoát nghèo từ cây chuối leo Tây Nguyên

Tìm hướng thoát nghèo từ cây chuối leo Tây Nguyên

Ngành điện Đắk Lắk mang ánh sáng tới buôn nghèo

Ngành điện Đắk Lắk mang ánh sáng tới buôn nghèo

Tìm giải pháp ổn định đời sống dân di cư tự do

Tìm giải pháp ổn định đời sống dân di cư tự do

Niềm vui ở buôn lần đầu tiên có điện

Niềm vui ở buôn lần đầu tiên có điện

Người Mông ở Ea Kiêu vui ngày có điện

Người Mông ở Ea Kiêu vui ngày có điện

Điện về, đồng bào vùng sâu Ea Boa lần đầu được xem ti vi

Đắk Lắk: Khánh thành công trình cấp điện cho buôn đồng bào dân tộc thiểu số

Đắk Lắk: Khánh thành công trình cấp điện cho buôn đồng bào dân tộc thiểu số

Chủ động phòng, chống cháy rừng

Ly kỳ bộ tộc bắt chồng ở Đắk Lắk

Ly kỳ bộ tộc bắt chồng ở Đắk Lắk

Vượt bão tố bằng yêu thương ở Buôn Cùi

Vượt bão tố bằng yêu thương ở Buôn Cùi

Đắk Lắk: Nguy cơ xảy cháy tại khu vực rừng chết khô sau bão

Đắk Lắk: Nguy cơ xảy cháy tại khu vực rừng chết khô sau bão

Tết này người Xê Đăng vui mừng vì có điện

Tết này người Xê Đăng vui mừng vì có điện

Xuân này điện sáng buôn làng vùng sâu Đác Lắc

Xuân này điện sáng buôn làng vùng sâu Đác Lắc

‎Điện về buôn, U80 hạnh phúc lần đầu sống trong ngôi nhà có ánh đèn

‎Điện về buôn, U80 hạnh phúc lần đầu sống trong ngôi nhà có ánh đèn

Báo Công an TP.HCM trao quà Tết tại các tỉnh Tây nguyên

Báo Công an TP.HCM trao quà Tết tại các tỉnh Tây nguyên

Thắm tình quân - dân Tây Nguyên

Thắm tình quân - dân Tây Nguyên

Xây nhà tặng bốn hộ dân tộc thiểu số bị thiệt hại do bão

Xây nhà tặng bốn hộ dân tộc thiểu số bị thiệt hại do bão

Nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng bão lũ

TP Hồ Chí Minh hỗ trợ đồng bào Đác Lắc bị thiệt hại do bão số 12

TP Hồ Chí Minh hỗ trợ đồng bào Đác Lắc bị thiệt hại do bão số 12

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Một tỷ đồng hỗ trợ đồng bào tỉnh Đắk Lắk

Một tỷ đồng hỗ trợ đồng bào tỉnh Đắk Lắk

Một tỷ đồng hỗ trợ đồng bào tỉnh Đắk Lắk

Một tỷ đồng hỗ trợ đồng bào tỉnh Đắk Lắk

Lo cho dân như lo cho mình

Lo cho dân như lo cho mình

Lo cho dân như lo cho mình

Lo cho dân như lo cho mình

Tây Nguyên: Tình người sau cơn bão

Tây Nguyên: Tình người sau cơn bão

Hình ảnh: Đắk Lắk thiệt hại do bão số 12

Hình ảnh: Đắk Lắk thiệt hại do bão số 12

Rừng tan hoang, mía đổ rạp sau khi bão số 12 quét qua Đắk Lắk

Rừng tan hoang, mía đổ rạp sau khi bão số 12 quét qua Đắk Lắk

Bão số 12 giật sập nhiều nhà ở Tây Nguyên

Bão số 12 giật sập nhiều nhà ở Tây Nguyên

Sát thủ áo đen ở đèo Phượng Hoàng và 'độc chiêu' mở còng số 8 bằng tăm xỉa răng

Sát thủ áo đen ở đèo Phượng Hoàng và 'độc chiêu' mở còng số 8 bằng tăm xỉa răng