Dừng tổ chức Lễ hội Tháp Bà Ponagar và Lễ hội Am Chúa

Tuần Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam

Tuần Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam

Khánh Hòa dừng tổ chức Lễ hội Tháp Bà Ponagar và Lễ hội Am Chúa

Khánh Hòa: Dừng tổ chức Lễ hội Tháp Bà Ponagar và Lễ hội Am Chúa

Khánh Hòa: Dừng tổ chức Lễ hội Tháp Bà Ponagar và Lễ hội Am Chúa

Khánh Hòa dừng tổ chức Lễ hội Am chúa năm 2020

Khánh Hòa dừng tổ chức Lễ hội Am chúa năm 2020

Dừng lễ hội Tháp Bà Ponagar vì dịch Covid-19

Dừng lễ hội Tháp Bà Ponagar vì dịch Covid-19

Chim yến là biểu trưng của tỉnh nào?

Hàng ngàn du khách hành hương về dự hội Tháp Bà Ponagar

Độc đáo Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2019 ở Khánh Hòa

Khoảng 100 ngàn lượt người tham gia Lễ hội Tháp Bà Ponagar

Khai mạc lễ hội Tháp Bà Ponagar

Tỉnh nào chọn chim yến làm hình ảnh biểu trưng?

Khai mạc Lễ hội Tháp Bà Ponagar