60 năm giai điệu biên cương

60 năm giai điệu biên cương

'Chiến sĩ nhí' trải nghiệm môi trường Quân đội

'Chiến sĩ nhí' trải nghiệm môi trường Quân đội

Xuất quân lớp Học kỳ trong Quân đội đặc biệt

Xuất quân lớp Học kỳ trong Quân đội đặc biệt

Bế mạc giải bóng đá mini cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP

Bế mạc giải bóng đá mini cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP

Đường đến trường của các em học sinh nghèo đã bớt gian nan

Đường đến trường của các em học sinh nghèo đã bớt gian nan

Khen thưởng Đội Tuyên truyền viên trẻ BĐBP đạt giải cao trong Hội thi Tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2015

Khen thưởng Đội Tuyên truyền viên trẻ BĐBP đạt giải cao trong Hội thi Tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2015

Đổi mới sinh hoạt Đoàn