BR-VT: Tổng khai giảng khóa An cư kiết hạ cho hành giả trường hạ chùa Liên Trì và Vạn Phước

Sáng 23-5 (16-4-Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu đã trang nghiêm tổ chức tổng khai giảng khóa An cư kiết hạ, tại chùa Liên Trì.

Chư vị giáo phẩm chứng minh

Chư vị giáo phẩm chứng minh

Chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tùng, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT; Hòa thượng Thích Phước Huệ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu; Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Vũng Tàu, chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo Thành phố, Tăng Ni hành giả.

Phát biểu biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Thiện Thông cho biết An cư kiết hạ là truyền thống quý báu do Đức Phật chế định; ba tháng an cư giúp hành giả trưởng dưỡng đạo tâm, tăng cường đạo lực, thanh tịnh tự thân, trang nghiêm Giáo hội.

 Thượng tọa Thích Thiện Thông phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Thiện Thông phát biểu khai mạc

Theo báo cáo, Phật giáo TP.Vũng Tàu tổ chức 2 trường hạ tập trung tại chùa Liên Trì và Vạn Phước. Thời khóa tại hai trường hạ mỗi ngày bắt đầu từ lúc 3 giờ 30 và kết thúc lúc 22 giờ với thời khóa: công phu khuya, tiểu thực, thính pháp, tụng kinh, quá đường, công phu chiều, tọa thiền…

Ban Chức sự trường hạ chùa Liên Trì: Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chứng minh kiêm Giám luật; Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tùng, Thiền chủ; Hòa thượng Thích Phước Huệ, Hòa thượng Thích Thông Không, Phó Thiền chủ; Thượng tọa Thích Thiện Thông, Hóa chủ; Thượng tọa Thích Thiện Chí, Chánh duy-na; Thượng tọa Thích Long Đức, Thượng tọa Thích Tịnh Huệ, Phó duy-na.

Đại đức Thích Thái Hiền đại diện hành giả dâng lời phát nguyện

Đại đức Thích Thái Hiền đại diện hành giả dâng lời phát nguyện

Ban Chức sự trường hạ chùa Vạn Phước do Ni trưởng Thích nữ Quảng Bình, Ni trưởng Thích nữ Như Thiền, Chứng minh; Ni trưởng Thích nữ Như Từ, Thiền chủ kiêm Giám luật; Ni sư Thích nữ Chúc Nhẫn, Phó Thiền chủ; Ni sư Thích nữ Nguyên Xuân, Ni sư Thích nữ Hóa Liên, Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Ni sư Thích nữ Điều Liên (Hóa chủ)…

Đại đức Thích Thái Hiền, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Phật giáo TP.Vũng Tàu đã đại diện hành giả an cư đối trước chư tôn đức chứng minh dâng lời phát nguyện.

Tại lễ khai hạ, chư Ni đã tác pháp thỉnh giáo giới thọ an cư. Hòa thượng Thích Thông Thiền thay mặt đại Tăng giáo giới, chư Ni y như luật mà tu hành tinh tấn, không buông lung trong ba tháng an cư.

Chư Ni đã tác pháp thỉnh giáo giới thọ an cư

Chư Ni đã tác pháp thỉnh giáo giới thọ an cư

Hòa thượng Thích Thông Thiền ban đạo từ hoan hỷ với lễ tác pháp an cư, qua đó cho thấy Phật giáo TP.Vũng Tàu từng bước đi vào trang nghiêm, góp phần trong sự nghiệp xây dựng ngôi nhà chung của Giáo hội.

Lễ tác pháp thọ an cư

Lễ tác pháp thọ an cư

Sau khóa lễ khai hạ, chư Tăng cử hành lễ tác pháp đối thú an cư - bắt đầu ba tháng An cư kiết hạ.

Trung Giác

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/br-vt-tong-khai-giang-khoa-an-cu-kiet-ha-cho-hanh-gia-truong-ha-chua-lien-tri-va-van-phuoc-post71781.html