'Hố tử thần' dày đặc ở vùng cao Quảng Ngãi

'Hố tử thần' dày đặc ở vùng cao Quảng Ngãi

Mưa lớn kéo dài gây lở núi nghiêm trọng ở các huyện vùng cao Quảng Ngãi. Những 'hố tử thần' nơi đây xuất...
Quảng Ngãi đề nghị được Chính phủ hỗ trợ Khu tái định cư, di dân trong vùng đã bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở

Quảng Ngãi đề nghị được Chính phủ hỗ trợ Khu tái định cư, di dân trong vùng đã bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở

Quảng Ngãi di dời dân cư ra khỏi khu vực sạt lở

Quảng Ngãi di dời dân cư ra khỏi khu vực sạt lở

Quảng Ngãi đề nghị Trung ương hỗ trợ 310 tỷ đồng di dân vùng sạt lở

Quảng Ngãi đề nghị Trung ương hỗ trợ 310 tỷ đồng di dân vùng sạt lở

Tái định cư và di dân vùng sạt lở, Quảng Ngãi đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp

Tái định cư và di dân vùng sạt lở, Quảng Ngãi đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp

Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT khảo sát khắc phục sạt lở đất, lũ quét tại Quảng Ngãi

Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT khảo sát khắc phục sạt lở đất, lũ quét tại Quảng Ngãi

Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ khẩn cấp cho dân vùng sạt lở

Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ khẩn cấp cho dân vùng sạt lở

Quảng Ngãi có tân Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Quảng Ngãi có tân Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Gấp rút thông đường sau sạt lở, 'giải cứu' hơn 400 hộ dân

Gấp rút thông đường sau sạt lở, 'giải cứu' hơn 400 hộ dân

Quảng Ngãi: Núi sạt lở cô lập hơn 400 hộ dân suốt 2 ngày

Quảng Ngãi: Núi sạt lở cô lập hơn 400 hộ dân suốt 2 ngày

Quảng Ngãi: Khắc phục xong điểm sạt lở cô lập hơn 400 hộ dân

Quảng Ngãi: Khắc phục xong điểm sạt lở cô lập hơn 400 hộ dân

Quảng Ngãi: Nhanh chóng khắc phục các điểm sạt lở khu vực miền núi

Quảng Ngãi: Nhanh chóng khắc phục các điểm sạt lở khu vực miền núi