Đưa sản phẩm, nền tảng công nghệ Make in Vietnam ra thế giới

Đưa sản phẩm, nền tảng công nghệ Make in Vietnam ra thế giới

Tại cuộc tọa đàm 'Why Việt Nam?' - một sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị và Triển lãm Thế giới số (ITU...
Thời điểm 'vàng' để đầu tư vào thị trường CNTT tại Việt Nam

Thời điểm 'vàng' để đầu tư vào thị trường CNTT tại Việt Nam

Đà Nẵng bổ nhiệm 3 lãnh đạo đơn vị cấp sở ngành

UBND TP. Đà Nẵng bổ nhiệm lãnh đạo cấp Sở

UBND TP. Đà Nẵng bổ nhiệm lãnh đạo cấp Sở

Nhân sự, lãnh đạo mới tại Nam Định, Hà Tĩnh, Đà Nẵng

Nhân sự, lãnh đạo mới tại Nam Định, Hà Tĩnh, Đà Nẵng

Đà Nẵng: Bổ nhiệm tân Phó Chánh văn phòng UBND thành phố

Đà Nẵng: Bổ nhiệm tân Phó Chánh văn phòng UBND thành phố

Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ chủ chốt

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 tỉnh, thành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 tỉnh, thành

Đà Nẵng bổ nhiệm 3 lãnh đạo cấp sở ngành

Đà Nẵng bổ nhiệm 3 lãnh đạo cấp sở ngành

Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều nhân sự mới cấp sở ngành

Đà Nẵng bổ nhiệm nhiều nhân sự mới cấp sở ngành

Đà Nẵng bổ nhiệm 3 lãnh đạo cấp sở ngành

Đà Nẵng bổ nhiệm 3 lãnh đạo cấp sở ngành