Phát triển đường sắt có thể tái định hình hệ thống logistics quốc gia

Phát triển đường sắt có thể tái định hình hệ thống logistics quốc gia

Hệ thống logistic ở nước ta hiện nay phụ thuộc quá nhiều vào đường bộ, gây mất cân bằng giữa các loại hình...
Đề xuất ưu tiên 2 tuyến của đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Đề xuất ưu tiên 2 tuyến của đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Ưu tiên 'rót vốn' làm trước 2 đoạn đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Ưu tiên 'rót vốn' làm trước 2 đoạn đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Đề xuất ưu tiên đầu tư 112.325 tỉ đồng làm 2 đoạn đường sắt tốc độ cao

Đề xuất ưu tiên đầu tư 112.325 tỉ đồng làm 2 đoạn đường sắt tốc độ cao

'Ách tắc là thiệt hại', Bộ trưởng Hồ Đức Phớc yêu cầu quyết liệt xử lý nghẽn lệnh chứng khoán

'Ách tắc là thiệt hại', Bộ trưởng Hồ Đức Phớc yêu cầu quyết liệt xử lý nghẽn lệnh chứng khoán

Tập trung hoàn thiện thể chế các thị trường tài chính

Tập trung hoàn thiện thể chế các thị trường tài chính

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: 'Chính sách tài chính phải khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển'

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: 'Chính sách tài chính phải khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển'

Phát triển thị trường vốn để thúc đẩy hiệu quả tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước

Phát triển thị trường vốn để thúc đẩy hiệu quả tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước

Thấy gì từ hai phương án cơ cấu lại Saigontourist?

Thấy gì từ hai phương án cơ cấu lại Saigontourist?

Năm 2021 thoái vốn Nhà nước tại Sabeco, Nhựa Tiền Phong, FPT,…

Năm 2021 thoái vốn Nhà nước tại Sabeco, Nhựa Tiền Phong, FPT,…

Đề xuất hoàn thiện khung pháp lý về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Đề xuất hoàn thiện khung pháp lý về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Cần phân định chức năng quản lý của Nhà nước và quản trị điều hành của doanh nghiệp

Cần phân định chức năng quản lý của Nhà nước và quản trị điều hành của doanh nghiệp

Xử lý dự án thua lỗ: Đảm bảo nguyên tắc thị trường

Xử lý dự án thua lỗ: Đảm bảo nguyên tắc thị trường

Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước: Kỳ vọng tiến độ sẽ nhanh hơn trong nửa cuối năm 2021

Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước: Kỳ vọng tiến độ sẽ nhanh hơn trong nửa cuối năm 2021

Agribank: Chưa định giá được tài sản, chưa thể cổ phần hóa?

Agribank: Chưa định giá được tài sản, chưa thể cổ phần hóa?

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021 - 2025: Khẳng định vai trò đầu tàu, lan tỏa

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021 - 2025: Khẳng định vai trò đầu tàu, lan tỏa

Cổ phần hóa DNNN: Lộ trình và thách thức trong 5 năm tới

Cổ phần hóa DNNN: Lộ trình và thách thức trong 5 năm tới

Doanh nghiệp nhà nước: Sẽ được tạo điều kiện hoạt động bình đẳng, chủ động

Doanh nghiệp nhà nước: Sẽ được tạo điều kiện hoạt động bình đẳng, chủ động

Không thể cứ đòi bảo toàn vốn ở các dự án thua lỗ

Không thể cứ đòi bảo toàn vốn ở các dự án thua lỗ

Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn

Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn

Phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước

Phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước

Phát triển thị trường vốn: Cơ hội tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước

Phát triển thị trường vốn: Cơ hội tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước

'Đột phá' nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

'Đột phá' nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Những nút thắt đang ở đâu?

Những nút thắt đang ở đâu?

Vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp: Đề xuất sửa luật để nâng cao hiệu quả

Vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp: Đề xuất sửa luật để nâng cao hiệu quả

Tăng tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước

Tăng tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước

Đã đến lúc sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước

Đã đến lúc sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước

Quản lý vốn nhà nước không phải là 'ôm' mọi hoạt động doanh nghiệp

Quản lý vốn nhà nước không phải là 'ôm' mọi hoạt động doanh nghiệp

Nhà nước cũng chỉ là cổ đông, cần trao sự linh hoạt cho cấp quản lý doanh nghiệp

Nhà nước cũng chỉ là cổ đông, cần trao sự linh hoạt cho cấp quản lý doanh nghiệp

Hiến kế chính sách quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

Hiến kế chính sách quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

Nhà nước quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp hay 'quản tất tần tật'?

Nhà nước quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp hay 'quản tất tần tật'?

Phát triển thị trường vốn, thúc đẩy giao dịch

Phát triển thị trường vốn, thúc đẩy giao dịch

Tách bạch quản lý vốn và quản lý doanh nghiệp

Tách bạch quản lý vốn và quản lý doanh nghiệp

Cần 'bình đẳng hóa' quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước

Cần 'bình đẳng hóa' quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước

Kiện toàn chính sách quản lý vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

Kiện toàn chính sách quản lý vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

Hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

Hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

Phân định khái niệm vốn nhà nước, làm rõ vai trò của cơ quan đại diện chủ sở hữu

Phân định khái niệm vốn nhà nước, làm rõ vai trò của cơ quan đại diện chủ sở hữu

Bài toán khó trong dự án đường sắt cao tốc

Bài toán khó trong dự án đường sắt cao tốc

Giao 297 khu ga để Đường sắt tự đầu tư có khả thi?

Giao 297 khu ga để Đường sắt tự đầu tư có khả thi?

Bàn cách gọi vốn cho doanh nghiệp Việt

Bàn cách gọi vốn cho doanh nghiệp Việt

Đường sắt tốc độ cao: Vốn quá lớn nên phải phân khúc đầu tư

Đường sắt tốc độ cao: Vốn quá lớn nên phải phân khúc đầu tư

Phát triển thị trường vốn đòi hỏi tính minh bạch, chuyên nghiệp

Phát triển thị trường vốn đòi hỏi tính minh bạch, chuyên nghiệp

Tương lai thị trường vốn Việt Nam: Kết nối sẽ tạo nên sức mạnh

Tương lai thị trường vốn Việt Nam: Kết nối sẽ tạo nên sức mạnh

Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp: 'Sẽ cổ phần hóa DATC'

Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp: 'Sẽ cổ phần hóa DATC'

Bàn giải pháp phát triển thị trường vốn Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Bàn giải pháp phát triển thị trường vốn Việt Nam trong kỷ nguyên mới