Triển vọng phục hồi của thị trường bất động sản châu Á - Thái Bình Dương

Triển vọng phục hồi của thị trường bất động sản châu Á - Thái Bình Dương

Theo báo cáo của CBRE, hầu hết các mảng của thị trường bất động sản châu Á - Thái Bình Dương sẽ bắt đầu hồi...
Thị trường bất động sản công nghiệp và kho vận sẽ phục hồi nhanh chóng

Thị trường bất động sản công nghiệp và kho vận sẽ phục hồi nhanh chóng

Thị trường bất động sản châu Á – Thái Bình Dương sẽ hồi phục từ cuối năm 2020

Thị trường bất động sản châu Á – Thái Bình Dương sẽ hồi phục từ cuối năm 2020

Quá trình hồi phục của bất động sản châu Á-Thái Bình Dương sẽ kéo dài hết năm 2021

Quá trình hồi phục của bất động sản châu Á-Thái Bình Dương sẽ kéo dài hết năm 2021

CBRE: Kỳ vọng phục hồi thị trường từ phân khúc bất động sản công nghiệp

CBRE: Kỳ vọng phục hồi thị trường từ phân khúc bất động sản công nghiệp

Công nghệ là yếu tố trọng tâm làm thay đổi thị trường bất động sản giai đoạn tới

Công nghệ là yếu tố trọng tâm làm thay đổi thị trường bất động sản giai đoạn tới

CBRE quản lý vận hành độc quyền dự án One Verandah của Mapletree Việt Nam

Tòa thành nghìn tỷ ở bán đảo phía Đông

Áp lực dư cung mặt bằng bán lẻ