Phát hiện nhiều cơ sở bơm nước vào bụng bò ở Quảng Nam

Phát hiện nhiều cơ sở bơm nước vào bụng bò ở Quảng Nam

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam liên tiếp phát hiện nhiều cơ sở giết mổ có hành vi bơm nước vào bụng con...
Bắt quả tang 3 lò mổ ở Quảng Nam bơm nước vào bụng bò để tăng trọng

Bắt quả tang 3 lò mổ ở Quảng Nam bơm nước vào bụng bò để tăng trọng

Phát hiện nhiều lò mổ bơm nước vào bò để tăng trọng trước khi giết mổ

Phát hiện nhiều lò mổ bơm nước vào bò để tăng trọng trước khi giết mổ

Quảng Nam: Phát hiện 3 cơ sở bơm nước vào bò trước khi giết mổ

Quảng Nam: Phát hiện 3 cơ sở bơm nước vào bò trước khi giết mổ

Bắt quả tang hàng loạt lò mổ bơm nước vào bụng bò để tăng trọng

Bắt quả tang hàng loạt lò mổ bơm nước vào bụng bò để tăng trọng

Phát hiện nhiều cơ sở bơm nước vào bò trước khi giết mổ

Phát hiện nhiều cơ sở bơm nước vào bò trước khi giết mổ

Quảng Nam: Liên tiếp phát hiện các cơ sở giết mổ bơm nước vào bò

Quảng Nam: Liên tiếp phát hiện các cơ sở giết mổ bơm nước vào bò

Tăng cường giám sát công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em

Tăng cường giám sát công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em