Đại sứ Đặng Đình Quý: Phát huy vai trò dẫn dắt của Việt Nam tại các cơ chế đa phương

Đại sứ Đặng Đình Quý: Phát huy vai trò dẫn dắt của Việt Nam tại các cơ chế đa phương

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), cho biết, việc Việt...
10 sự kiện nổi bật tại Việt Nam năm 2020 do TTXVN bình chọn

10 sự kiện nổi bật tại Việt Nam năm 2020 do TTXVN bình chọn

Lần đầu tiên, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua một Nghị quyết do Việt Nam trình

Lần đầu tiên, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua một Nghị quyết do Việt Nam trình

Việt Nam hoàn thành tốt cam kết, trách nhiệm tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Việt Nam hoàn thành tốt cam kết, trách nhiệm tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Việt Nam hoàn thành tốt trách nhiệm tại HĐBA LHQ năm 2020

Việt Nam hoàn thành tốt trách nhiệm tại HĐBA LHQ năm 2020

'Việt Nam hoàn thành tốt trách nhiệm tại Hội đồng Bảo an năm 2020'

'Việt Nam hoàn thành tốt trách nhiệm tại Hội đồng Bảo an năm 2020'

Hội đồng Bảo an và Tòa án quốc tế cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về duy trì hòa bình, an ninh quốc tế

Hội đồng Bảo an và Tòa án quốc tế cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về duy trì hòa bình, an ninh quốc tế

Việt Nam ủng hộ Hội đồng Bảo an tăng cường hợp tác với Tòa án Quốc tế

Việt Nam ủng hộ Hội đồng Bảo an tăng cường hợp tác với Tòa án Quốc tế

UNCLOS 1982 là khung pháp lý cho mọi hoạt động trên biển

UNCLOS 1982 là khung pháp lý cho mọi hoạt động trên biển

Việt Nam cùng Nga, Nam Phi tổ chức kỷ niệm 60 năm Tuyên bố LHQ về Trao trả độc lập cho các nước và các dân tộc thuộc địa

Việt Nam cùng Nga, Nam Phi tổ chức kỷ niệm 60 năm Tuyên bố LHQ về Trao trả độc lập cho các nước và các dân tộc thuộc địa

Việt Nam chia sẻ những thách thức về kinh tế và nhân đạo ở Afghanistan

Việt Nam chia sẻ những thách thức về kinh tế và nhân đạo ở Afghanistan

Việt Nam, Nga, Nam Phi kỷ niệm 60 năm Tuyên bố Phi thực dân hóa

Việt Nam, Nga, Nam Phi kỷ niệm 60 năm Tuyên bố Phi thực dân hóa

Việt Nam chia sẻ những thách thức về kinh tế và nhân đạo ở Afghanistan

Việt Nam chia sẻ những thách thức về kinh tế và nhân đạo ở Afghanistan

Việt Nam kêu gọi các bên tại Syria tăng cường đối thoại để thúc đẩy giải pháp chính trị lâu dài

Việt Nam kêu gọi các bên tại Syria tăng cường đối thoại để thúc đẩy giải pháp chính trị lâu dài

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục đàm phán về Hiến pháp Syria

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục đàm phán về Hiến pháp Syria

Việt Nam kêu gọi các bên tại Syria tăng cường đối thoại

Việt Nam kêu gọi các bên tại Syria tăng cường đối thoại

Hợp tác Việt Nam - các nước

Việt Nam kêu gọi thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn dài hạn ở Libya

Việt Nam kêu gọi thực thi đầy đủ Thỏa thuận Ngừng bắn dài hạn ở Libya

Việt Nam kêu gọi thực thi đầy đủ Thỏa thuận Ngừng bắn dài hạn ở Libya

Việt Nam kêu gọi hỗ trợ ứng phó các thách thức nhân đạo ở Nam Sudan

Việt Nam kêu gọi hỗ trợ ứng phó các thách thức nhân đạo ở Nam Sudan

Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ ứng phó các thách thức về nhân đạo ở Nam Sudan

Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ ứng phó các thách thức về nhân đạo ở Nam Sudan

Việt Nam kêu gọi thực thi đầy đủ Thỏa thuận Ngừng bắn dài hạn ở Libya

Việt Nam kêu gọi thực thi đầy đủ Thỏa thuận Ngừng bắn dài hạn ở Libya

Hội đồng Bảo an thảo luận về công việc của các tòa án quốc tế

Hội đồng Bảo an thảo luận về công việc của các tòa án quốc tế

Việt Nam và HĐBA: Thảo luận về xét xử tội phạm tại các tòa án

Việt Nam và HĐBA: Thảo luận về xét xử tội phạm tại các tòa án

Việt Nam kêu gọi chung tay ngăn chặn nạn đói ở Yemen

Việt Nam kêu gọi chung tay ngăn chặn nạn đói ở Yemen

Những vụ việc tại Biển Đông đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam

Những vụ việc tại Biển Đông đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam

Việt Nam, Indonesia nhấn mạnh vai trò của hợp tác khu vực trong duy trì hòa bình, an ninh tại Trung Phi

Việt Nam, Indonesia nhấn mạnh vai trò của hợp tác khu vực trong duy trì hòa bình, an ninh tại Trung Phi

Việt Nam và Indonesia nhấn mạnh vai trò của hợp tác khu vực trong duy trì hòa bình và an ninh tại Trung Phi

Việt Nam và Indonesia nhấn mạnh vai trò của hợp tác khu vực trong duy trì hòa bình và an ninh tại Trung Phi

Bế mạc Hội nghị các Quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc năm 1982 về Luật biển

Bế mạc Hội nghị các Quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc năm 1982 về Luật biển

'Mọi tranh chấp phải giải quyết trên cơ sở tôn trọng luật pháp'

'Mọi tranh chấp phải giải quyết trên cơ sở tôn trọng luật pháp'

Việt Nam tham gia phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên hợp quốc về đại dương và Luật biển

Việt Nam tham gia phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên hợp quốc về đại dương và Luật biển

Chống Covid-19: Dấu ấn của Việt Nam

Chống Covid-19: Dấu ấn của Việt Nam

Đại hội đồng Liên hợp quốc đề cao các giá trị của UNCLOS

Đại hội đồng Liên hợp quốc đề cao các giá trị của UNCLOS

Đại sứ Việt Nam tại LHQ: 'Thành tựu chống dịch Covid-19 khiến các nước ủng hộ nghị quyết do Việt Nam đề xuất'

Đại sứ Việt Nam tại LHQ: 'Thành tựu chống dịch Covid-19 khiến các nước ủng hộ nghị quyết do Việt Nam đề xuất'

Liên Hợp Quốc lập ngày chống dịch bệnh theo đề xuất của Việt Nam

Liên Hợp Quốc lập ngày chống dịch bệnh theo đề xuất của Việt Nam

Liên hiệp quốc thành lập ngày chống dịch bệnh theo đề xuất của Việt Nam

Liên hiệp quốc thành lập ngày chống dịch bệnh theo đề xuất của Việt Nam

ĐHĐ LHQ thông qua Nghị quyết đầu tiên về việc thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh do Việt Nam chủ trì đề xuất

ĐHĐ LHQ thông qua Nghị quyết đầu tiên về việc thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh do Việt Nam chủ trì đề xuất

Liên Hợp Quốc tiếp tục thông qua nghị quyết do Việt Nam chủ trì đề xuất

Liên Hợp Quốc tiếp tục thông qua nghị quyết do Việt Nam chủ trì đề xuất

LHQ thông qua Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch do Việt Nam đề xuất

LHQ thông qua Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch do Việt Nam đề xuất

Việt Nam chủ trì họp tổng kết Ủy ban ASEAN tại New York

Việt Nam chủ trì họp tổng kết Ủy ban ASEAN tại New York

Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết về chống dịch bệnh do Việt Nam đề xuất, thương lượng

Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết về chống dịch bệnh do Việt Nam đề xuất, thương lượng

Thành tựu chống dịch khiến nghị quyết do Việt Nam đề xuất được ủng hộ

Thành tựu chống dịch khiến nghị quyết do Việt Nam đề xuất được ủng hộ

Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết đầu tiên do Việt Nam đề xuất

Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết đầu tiên do Việt Nam đề xuất

LHQ thông qua Nghị quyết thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh

LHQ thông qua Nghị quyết thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh

Việt Nam chung tay cùng Liên hợp quốc xây dựng ngành an ninh hiệu quả và có trách nhiệm

Việt Nam chung tay cùng Liên hợp quốc xây dựng ngành an ninh hiệu quả và có trách nhiệm