23 nhóm kịch của Việt Nam và Pháp tranh tài tại Lễ hội Sân khấu mùa xuân

23 nhóm kịch của Việt Nam và Pháp tranh tài tại Lễ hội Sân khấu mùa xuân

23 nhóm kịch Việt Nam và Pháp khuấy động Lễ hội Sân khấu mùa xuân 2018

23 nhóm kịch Việt Nam và Pháp khuấy động Lễ hội Sân khấu mùa xuân 2018

23 nhóm kịch của Việt Nam và Pháp tham gia tranh tài tại Lễ hội Sân khấu mùa xuân APS 2018

23 nhóm kịch của Việt Nam và Pháp tham gia tranh tài tại Lễ hội Sân khấu mùa xuân APS 2018

Lễ hội sân khấu mùa xuân 2018

Lễ hội sân khấu mùa xuân 2018

'The Run' - 'Sân khấu phê bình' khởi động

'The Run' - 'Sân khấu phê bình' khởi động

'The Run' kín ghế trong hai đêm diễn – tín hiệu đáng mừng cho mô hình kịch kết hợp thảo luận phê bình

'The Run' kín ghế trong hai đêm diễn – tín hiệu đáng mừng cho mô hình kịch kết hợp thảo luận phê bình

The Run - Nơi xem kịch rồi thẳng thắn phê bình góp ý

The Run - Nơi xem kịch rồi thẳng thắn phê bình góp ý

Choáng với văn phòng ngập tràn 'thây ma' ở Sài Gòn

Choáng với văn phòng ngập tràn 'thây ma' ở Sài Gòn