Lịch sử thăng trầm của hòn đảo Mageshima

Lịch sử thăng trầm của hòn đảo Mageshima

Đầu tháng 12 vừa qua, chính phủ Nhật Bản công bố họ đã mua lại hòn đảo Mageshima cách Kyushu - đảo chính ở...
'Tàu sân bay' không thể chìm của Mỹ ở châu Á

'Tàu sân bay' không thể chìm của Mỹ ở châu Á

Nhật Bản lên kế hoạch mua 'tàu sân bay không thể chìm' cho Mỹ

Nhật Bản lên kế hoạch mua 'tàu sân bay không thể chìm' cho Mỹ

Đảo Nhật Bản có thể trở thành 'tàu sân bay không thể đánh chìm' cho Mỹ

Đảo Nhật Bản có thể trở thành 'tàu sân bay không thể đánh chìm' cho Mỹ

Ý nghĩa chiến lược của Mageshima - hòn đảo Nhật Bản vừa mua nhằm đối phó với Trung Quốc

Ý nghĩa chiến lược của Mageshima - hòn đảo Nhật Bản vừa mua nhằm đối phó với Trung Quốc

'Hô biến' đảo hoang thành tàu sân bay, Nhật Bản tìm cách xoa dịu Mỹ?

'Hô biến' đảo hoang thành tàu sân bay, Nhật Bản tìm cách xoa dịu Mỹ?

Hòn đảo hoang có thể trở thành tàu sân bay không thể đánh chìm của Mỹ

Hòn đảo hoang có thể trở thành tàu sân bay không thể đánh chìm của Mỹ

Hòn đảo của Nhật Bản có thể trở thành tàu sân bay không chìm của Mỹ

Hòn đảo của Nhật Bản có thể trở thành tàu sân bay không chìm của Mỹ

Nhật Bản và kế hoạch biến đảo không người thành 'hàng không mẫu hạm' không thể đánh chìm của Mỹ

Nhật Bản và kế hoạch biến đảo không người thành 'hàng không mẫu hạm' không thể đánh chìm của Mỹ

Một hòn đảo Nhật Bản có thể trở thành 'tàu sân bay' của Mỹ

Một hòn đảo Nhật Bản có thể trở thành 'tàu sân bay' của Mỹ

Dự án biến đảo thành tàu sân bay Mỹ không thể đánh chìm

Dự án biến đảo thành tàu sân bay Mỹ không thể đánh chìm

Đảo nhỏ của Nhật có thể trở thành tàu sân bay của Mỹ

Đảo nhỏ của Nhật có thể trở thành tàu sân bay của Mỹ

Nhật Bản chi 146 triệu USD mua đảo cho Mỹ tập trận

Nhật Bản chi 146 triệu USD mua đảo cho Mỹ tập trận

Nhật Bản chi 146 triệu USD mua đảo cho Mỹ tập trận

Nhật Bản chi 146 triệu USD mua đảo cho Mỹ tập trận

Nhật Bản chi 146 triệu USD mua đảo cho máy bay chiến đấu Mỹ huấn luyện

Nhật Bản chi 146 triệu USD mua đảo cho máy bay chiến đấu Mỹ huấn luyện

Nhật Bản mua nguyên một hòn đảo cho chiến cơ Mỹ tập luyện

Nhật Bản mua nguyên một hòn đảo cho chiến cơ Mỹ tập luyện

Nhật Bản mua hẳn một hòn đảo làm nơi diễn tập cho máy bay Mỹ

Nhật Bản mua hẳn một hòn đảo làm nơi diễn tập cho máy bay Mỹ