Nhật Bản hoãn phóng tàu vũ trụ do hỏa hoạn

Nhật Bản hoãn phóng tàu vũ trụ do hỏa hoạn

Nhật Bản hủy phóng tàu vũ trụ lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS do hỏa hoạn

Nhật Bản hủy phóng tàu vũ trụ lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS do hỏa hoạn

Nhật Bản hủy phóng tàu vũ trụ lên ISS do hỏa hoạn tại Trung tâm vũ trụ Tanegashima

Nhật Bản hủy phóng tàu vũ trụ lên ISS do hỏa hoạn tại Trung tâm vũ trụ Tanegashima

Nhật Bản hoãn phóng tàu vũ trụ do cháy

Nhật Bản hoãn phóng tàu vũ trụ do cháy

Nhật Bản sắp phóng tàu vận tải đến trạm vũ trụ

Nhật Bản sắp phóng tàu vận tải đến trạm vũ trụ

Tàu thăm dò vũ trụ Nhật Bản đáp thành công xuống tiểu hành tinh Ryugu

Tàu thăm dò vũ trụ Nhật Bản đáp thành công xuống tiểu hành tinh Ryugu

Sau MicroDragon, Việt Nam tiếp tục chế tạo vệ tinh nào?

Sau MicroDragon, Việt Nam tiếp tục chế tạo vệ tinh nào?

Vệ tinh KhalifaSat trên con đường chinh phục vũ trụ của UAE

Vệ tinh KhalifaSat trên con đường chinh phục vũ trụ của UAE

Nhật Bản phóng vệ tinh quan sát khí nhà kính

Nhật Bản phóng vệ tinh quan sát khí nhà kính

Nhật Bản phóng vệ tinh Ibuki-2 theo dõi khí thải nhà kính

Nhật Bản phóng vệ tinh Ibuki-2 theo dõi khí thải nhà kính