Sóc Trăng xâm nhập mặn diễn biến phức tạp

Tình hình nước mặn xâm nhập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đang diễn biến phức tạp. Những ngày đầu tháng 2/2024, nồng độ mặn theo sông Hậu xâm nhập gần 50 km vào địa bàn tỉnh, đe dọa tình hình sản xuất ở một số vùng chuyên trồng cây ăn trái tại các huyện như Long Phú, Cù Lao Dung và Kế Sách.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/soc-trang-xam-nhap-man-dien-bien-phuc-tap-111808.htm