Thêm một vụ án vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TPHCM

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM thống nhất đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đối với 1 vụ án, và đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo 3 vụ việc.

Chiều 21/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) TPHCM đã họp phiên thứ 7, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng ban chủ trì.

Ban Nội chính Thành ủy (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) cho biết, trong quý I/2024, Ban Chỉ đạo đã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo 12 vụ án, 14 vụ việc; trong đó có 6 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; cho chủ trương, đường lối xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra, kết quả được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi tại phiên họp. Ảnh: Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi tại phiên họp. Ảnh: Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thường xuyên, tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc công tác PCTNTC tại cấp ủy, tổ chức đảng, lĩnh vực, địa bàn, chuyên đề được phân công quản lý, phụ trách; ban hành kết luận đối với 18 đơn vị theo kết quả kiểm tra.

Qua kiểm tra, giám sát, các thành viên Ban Chỉ đạo đã đánh giá những ưu điểm, hạn chế và kịp thời yêu cầu, nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục các hạn chế trong công tác PCTNTC tại các cơ quan, đơn vị; đặc biệt, Ban Chỉ đạo đã nghiên cứu đưa vào Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo năm 2024 các nội dung kiểm tra liên quan công tác quản lý, sử dụng nhà, đất công...

Từ đó, tạo chuyển biến rõ nét, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất trong công tác PCTNTC trên địa bàn thành phố; đồng thời các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực cũng được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ.

Đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo 3 vụ việc

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị thời gian tới Ban Chỉ đạo thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác PCTNTC; các kết luận, chỉ đạo của các đoàn kiểm tra Trung ương; triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ Chương trình công tác PCTNTC năm 2024 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan liên quan rà soát, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết cụ thể từng vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện theo dõi, chỉ đạo.

Cùng với đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo cũng thống nhất đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đối với 1 vụ án; đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo 3 vụ việc.

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/them-mot-vu-an-vao-dien-theo-doi-cua-ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung-tphcm-post1639185.tpo