Sở Tài nguyên- Môi trường Lâm Đồng bị phê bình vì chậm cải cách thủ tục hành chính

Sở Tài Nguyên- Môi trường tỉnh Lâm Đồng bị phê bình do còn nhiều hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ về cải cách TTHC, gây ảnh hưởng tới chỉ số cải cách hành chính toàn tỉnh, trong đó tỉ lệ hồ sơ quá hạn cao, xây dựng và trình công khai quy trình giải quyết TTHC chậm; tỉ lệ thanh toán trực tuyến, tỉ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC thấp.

Ngày 25/9, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 8326/UBND-HCC về việc chấn chỉnh việc triển khai các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT).

Trên cơ sở báo cáo của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê bình Sở TN-MT, do còn nhiều hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ về cải cách TTHC gây ảnh hưởng tới chỉ số cải cách hành chính toàn tỉnh.

 Dịch vụ công một cửa và một cửa điện tử là 1 bước tiến trong quá trình CCHC và chuyển đổi số của tỉnh Lâm Đồng. Nguồn: cổng TTĐT Lâm Đồng.

Dịch vụ công một cửa và một cửa điện tử là 1 bước tiến trong quá trình CCHC và chuyển đổi số của tỉnh Lâm Đồng. Nguồn: cổng TTĐT Lâm Đồng.

Theo văn bản, tại Sở TN-MT, tỉ lệ hồ sơ quá hạn cao, xây dựng và trình công khai quy trình giải quyết TTHC chậm; tỉ lệ thanh toán trực tuyến, tỉ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC thấp.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở TN-MT tỉnh khẩn trương xây dựng và trình công khai quy trình nội bộ, quy trình điện tử lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (trong đó có quy trình niêm yết hồ sơ tại cấp xã); khắc phục việc giải quyết hồ sơ quá hạn; đẩy nhanh thanh toán trực tuyến đảm bảo theo chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 (tỉ lệ thanh toán trực tuyến đạt ít nhất 30%) và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo chỉ tiêu được giao tại quyết định 468/QĐ-TTg, ngày 27/3/2021 (theo lộ trình năm 2023 tỉ lệ số hóa đối với cấp tỉnh đạt từ 60% và tới 2025 đạt 100%).

H.V

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/so-tai-nguyen-moi-truong-lam-dong-bi-phe-binh-vi-cham-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-146245.html