Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP về khu vực phòng thủ giai đoạn 2019 - 2024

Chiều 24/6, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/9/2019 của Chính phủ về KVPT giai đoạn 2019 - 2024.

Tham dự có Thiếu tướng Lê Xuân Thuân, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng); lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ KVPT tỉnh chủ trì.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Giai đoạn 2019 - 2024, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh quán triệt sâu sắc, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầy đủ, đồng bộ Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về KVPT và các văn bản pháp luật liên quan về xây dựng và hoạt động KVPT, tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tiềm lực chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội được tăng cường củng cố vững chắc; cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp được chăm lo, xây dựng trong sạch, vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường kỷ cương, mở rộng dân chủ trên địa bàn; thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách hậu phương Quân đội. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP - AN) cho các đối tượng được triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, góp phần tích cực trong xây dựng KVPT của tỉnh.

Kinh tế - xã hội (KT - XH) tỉnh tăng trưởng ổn định, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hạ tầng khu vực đô thị, nông thôn được đổi mới, an sinh xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng lên. Công tác bảo đảm cho xây dựng và hoạt động KVPT, lượng dự trữ cơ sở, vật chất, hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực tiễn và những năm đầu chiến tranh.

Tiềm lực quân sự, an ninh, đối ngoại ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, nhất là những địa bàn trọng yếu, khu vực biên giới. Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh được xây dựng vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; có trình độ kỹ chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Lê Xuân Thuân, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1 ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh trong xây dựng KVPT trong 5 năm qua. Đề nghị BCĐ KVPT tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị định số 21/2019/NĐ-CP và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về QP - AN; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức xây dựng và hoạt động KVPT.

Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục toàn dân nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ và khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần vững mạnh; củng cố, giữ vững lòng tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo cơ chế phù hợp đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước tạo thuận lợi để phát triển KT - XH, tăng cường sức mạnh QP - AN, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc. Xây dựng LLVT vững mạnh, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, để tạo nền tảng bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đòi hỏi phải tiếp tục xây dựng KVPT tỉnh vững chắc, có tiềm lực và sức mạnh tổng hợp ngày càng cao, bằng các giải pháp quyết liệt, đồng bộ. BCĐ KVPT tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc, triển khai nhiều giải pháp tích cực để cụ thể hóa Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về xây dựng KVPT, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức QP - AN, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; chủ động đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng KVPT, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước ở địa phương; xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hôi công bằng, dân chủ, văn minh". Đẩy mạnh kết hợp phát triển KT - XH với tăng cường QP - AN, tạo nguồn lực vật chất, kỹ thuật xây dựng KVPT ngày càng vững chắc, thực hiện tốt chủ trương kết hợp phát triển KT - XH với tăng cường QP - AN, trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế, quy hoạch các vùng dân cư theo nguyên tắc xây dựng đi đôi với bảo vệ, bảo vệ gắn chặt với xây dựng. Trong lộ trình chung tổ chức thế trận KVPT tỉnh có quy hoạch, kế hoạch, điều hành, kiểm tra, đánh giá chặt chẽ ở các cấp; triển khai, quản lý, chỉ huy, điều hành đồng bộ, bảo đảm tập trung, thống nhất.

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của LLVT trong xây dựng và hoạt động KVPT, các LLVT luôn được tổ chức chặt chẽ, có cơ cấu cân đối và được bố trí hợp lý, kết hợp giữa thế và lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp để đối phó có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn chống phá của địch; tổ chức và có biện pháp thực hiện tốt công tác phòng thủ dân sự, góp phần bảo đảm duy trì sức mạnh của các lực lượng quốc phòng, bảo vệ vững chắc địa bàn, tạo môi trường hòa bình cho công cuộc phát triển KT - XH của địa phương, cùng cà nước xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh trao Bằng khen tặng các tập thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh trao Bằng khen tặng các tập thể.

Nhân dịp này, 16 tập thể, 12 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích trong 5 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/2/2019 của Chính phủ về KVPT giai đoạn 2019 - 2024.

Bảo Bình

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/so-ket-5-nam-thuc-hien-nghi-dinh-so-21-2019-nd-cp-ve-khu-vuc-phong-thu-giai-doan-2019-2024-3170166.html