Chân dung nữ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trẻ nhất nước

Chân dung nữ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trẻ nhất nước

Bà Trần Huyền Trang - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và...
Những cán bộ trẻ nào được bổ nhiệm cùng đợt Phó giám đốc 31 tuổi?

Những cán bộ trẻ nào được bổ nhiệm cùng đợt Phó giám đốc 31 tuổi?

Nữ phó giám đốc sở 31 tuổi ở Vĩnh Phúc không phải trường hợp cá biệt

Nữ phó giám đốc sở 31 tuổi ở Vĩnh Phúc không phải trường hợp cá biệt

Bộ Nội vụ thông tin gì về việc bổ nhiệm nữ phó giám đốc sở trẻ nhất cả nước?

Bộ Nội vụ thông tin gì về việc bổ nhiệm nữ phó giám đốc sở trẻ nhất cả nước?

Thứ trưởng Bộ Nội vụ trả lời về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở ở Vĩnh Phúc

Thứ trưởng Bộ Nội vụ trả lời về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở ở Vĩnh Phúc

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT 31 tuổi ở Vĩnh Phúc: Bộ Nội vụ nói gì?

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT 31 tuổi ở Vĩnh Phúc: Bộ Nội vụ nói gì?

Bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang: Không cá biệt

Bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang: Không cá biệt

Con gái 31 tuổi của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc làm Phó giám đốc Sở, Bộ Nội vụ nói gì?

Con gái 31 tuổi của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc làm Phó giám đốc Sở, Bộ Nội vụ nói gì?

Bộ Nội vụ nói gì về việc tỉnh Vĩnh Phúc bổ nhiệm nữ Phó giám đốc Sở KH&ĐT khi mới 31 tuổi?

Bộ Nội vụ nói gì về việc tỉnh Vĩnh Phúc bổ nhiệm nữ Phó giám đốc Sở KH&ĐT khi mới 31 tuổi?

Bộ Nội vụ nói gì về việc con gái Bí thư Vĩnh Phúc làm Phó giám đốc Sở?

Bộ Nội vụ nói gì về việc con gái Bí thư Vĩnh Phúc làm Phó giám đốc Sở?

Thứ trưởng Nội vụ nói gì về việc bổ nhiệm con gái Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc?

Thứ trưởng Nội vụ nói gì về việc bổ nhiệm con gái Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc?

Bộ Nội vụ nói gì về việc bổ nhiệm con gái Bí thư làm Phó giám đốc Sở KH-ĐT Vĩnh Phúc?

Bộ Nội vụ nói gì về việc bổ nhiệm con gái Bí thư làm Phó giám đốc Sở KH-ĐT Vĩnh Phúc?

Bổ nhiệm PGĐ sở 31 tuổi: 'Hy vọng Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã rất cẩn thận'

Bổ nhiệm PGĐ sở 31 tuổi: 'Hy vọng Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã rất cẩn thận'

Vĩnh Phúc: Bổ nhiệm con gái Bí thư Tỉnh ủy làm Phó GĐ Sở KH&ĐT không có sức ép

Vĩnh Phúc: Bổ nhiệm con gái Bí thư Tỉnh ủy làm Phó GĐ Sở KH&ĐT không có sức ép

Bổ nhiệm Phó giám đốc Sở 31 tuổi: Tỉnh ủy Vĩnh Phúc lên tiếng

Bổ nhiệm Phó giám đốc Sở 31 tuổi: Tỉnh ủy Vĩnh Phúc lên tiếng

Bổ nhiệm cán bộ là con lãnh đạo: Nếu đúng, hãy để thời gian trả lời!

Bổ nhiệm cán bộ là con lãnh đạo: Nếu đúng, hãy để thời gian trả lời!

Phó giám đốc Sở KHĐT Vĩnh Phúc Trần Huyền Trang: 8 tháng lên hai chức

Phó giám đốc Sở KHĐT Vĩnh Phúc Trần Huyền Trang: 8 tháng lên hai chức

Vĩnh Phúc: Tân nữ PGĐ sở 31 tuổi có tín nhiệm cao, bỏ xa 5 ứng viên khác

Vĩnh Phúc: Tân nữ PGĐ sở 31 tuổi có tín nhiệm cao, bỏ xa 5 ứng viên khác

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khẳng định bổ nhiệm tân Phó Giám đốc Sở KH-ĐT 31 tuổi 'theo quy định của Trung ương và của tỉnh'

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khẳng định bổ nhiệm tân Phó Giám đốc Sở KH-ĐT 31 tuổi 'theo quy định của Trung ương và của tỉnh'

Vĩnh Phúc lý giải việc bổ nhiệm con Bí thư Tỉnh ủy

Vĩnh Phúc lý giải việc bổ nhiệm con Bí thư Tỉnh ủy

ĐBQH nói gì về bổ nhiệm con gái của đương kim Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc làm Phó giám đốc Sở KH&ĐT?

ĐBQH nói gì về bổ nhiệm con gái của đương kim Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc làm Phó giám đốc Sở KH&ĐT?

Vĩnh Phúc: 'Bổ nhiệm PGĐ Sở 31 tuổi xuất phát từ nhu cầu bổ sung lãnh đạo'

Vĩnh Phúc: 'Bổ nhiệm PGĐ Sở 31 tuổi xuất phát từ nhu cầu bổ sung lãnh đạo'

100% phiếu nhất trí bầu con gái Bí thư Vĩnh Phúc làm Phó Giám đốc sở

100% phiếu nhất trí bầu con gái Bí thư Vĩnh Phúc làm Phó Giám đốc sở

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thông tin về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở 31 tuổi

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thông tin về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở 31 tuổi

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc lý giải việc bổ nhiệm con gái Bí thư làm Phó giám đốc Sở KH-ĐT

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc lý giải việc bổ nhiệm con gái Bí thư làm Phó giám đốc Sở KH-ĐT

Vĩnh Phúc có phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 31 tuổi

Vĩnh Phúc có phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 31 tuổi

Vụ nữ Phó Giám đốc KH&ĐT tuổi 31: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sẽ có báo cáo

Vụ nữ Phó Giám đốc KH&ĐT tuổi 31: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sẽ có báo cáo

Ái nữ của Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc trở thành Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trẻ nhất Việt Nam

Ái nữ của Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc trở thành Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trẻ nhất Việt Nam

Tân Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Vĩnh Phúc 31 tuổi là con gái Bí thư Tỉnh ủy

Tân Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Vĩnh Phúc 31 tuổi là con gái Bí thư Tỉnh ủy

Con gái Bí thư Vĩnh Phúc làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ở tuổi 31

Con gái Bí thư Vĩnh Phúc làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ở tuổi 31

Vĩnh Phúc bổ nhiệm con gái 31 tuổi của Bí thư tỉnh ủy làm Phó giám đốc Sở KH-ĐT

Vĩnh Phúc bổ nhiệm con gái 31 tuổi của Bí thư tỉnh ủy làm Phó giám đốc Sở KH-ĐT

Vĩnh Phúc: 9 bác sĩ được phong tặng danh hiệu cao quý ngành Y

Vĩnh Phúc: 9 bác sĩ được phong tặng danh hiệu cao quý ngành Y

Vĩnh Phúc, 9 bác sĩ được Chính phủ tặng danh hiệu cao quý

Vĩnh Phúc, 9 bác sĩ được Chính phủ tặng danh hiệu cao quý

Vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội XIII, đưa Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển

Vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội XIII, đưa Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển

Vĩnh Phúc: Chủ động phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới

Vĩnh Phúc: Chủ động phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc chi 3,7 tỷ đồng thưởng giáo viên, học sinh giỏi quốc gia

Vĩnh Phúc chi 3,7 tỷ đồng thưởng giáo viên, học sinh giỏi quốc gia

Vĩnh Phúc: Gần 4 tỷ đồng khen thưởng học sinh giỏi quốc gia

Vĩnh Phúc: Gần 4 tỷ đồng khen thưởng học sinh giỏi quốc gia

Vĩnh Phúc: Mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Vĩnh Phúc: Mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII

19 nữ đại biểu trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

19 nữ đại biểu trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh thu hút đầu tư phục vụ phát triển bền vững

Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh thu hút đầu tư phục vụ phát triển bền vững

Vĩnh Phúc: Quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Vĩnh Phúc: Quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm việc với huyện Tam Đảo

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm việc với huyện Tam Đảo

GẶP MẶT KỶ NIỆM 75 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐBQH TỈNH VĨNH PHÚC

GẶP MẶT KỶ NIỆM 75 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐBQH TỈNH VĨNH PHÚC

Cấp CCCD lưu động là việc làm có ý nghĩa, cải cách thủ tục hành chính

Cấp CCCD lưu động là việc làm có ý nghĩa, cải cách thủ tục hành chính