Công bố quyết định nhân sự 4 tỉnh, thành

Công bố quyết định nhân sự 4 tỉnh, thành

Tỉnh ủy Lạng Sơn, Tỉnh ủy Quảng Bình, UBND tỉnh Long An vừa tổ chức công bố và trao các quyết định điều...
Bổ sung 3 ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

Bổ sung 3 ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

Kiện toàn nhân sự 7 tỉnh thành

Kiện toàn nhân sự 7 tỉnh thành

Giám đốc Sở VHTTDL Lạng Sơn có phiếu tín nhiệm thấp cao nhất

Giám đốc Sở VHTTDL Lạng Sơn có phiếu tín nhiệm thấp cao nhất

Miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn: Luân chuyển, bổ nhiệm một số vị trí lãnh đạo quan trọng

Lạng Sơn: Luân chuyển, bổ nhiệm một số vị trí lãnh đạo quan trọng