Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đường bộ

Sáng nay, 21/, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ nghe Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ.

Dự thảo Luật Đường bộ trình Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 7 có 86 điều, giảm 06 điều so với dự thảo luật Chính phủ trình, đã chỉnh sửa nội dung 82 điều, bỏ 7 điều, đồng thời gom nội dung một số điều để xây dựng thành điều mới, sắp xếp lại vị trí 3 điều.

Về những quy định chung, đa số đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với phạm vi điều chỉnh và các quy định tại chương I của dự thảo luật. Một số đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát để phân định rõ, tránh trùng với phạm vi điều chỉnh của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Đối với hệ thống giao thông thông minh, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng đây là nội dung mới và có sự thay đổi, phát triển nhanh chóng, nếu quy định cụ thể trong dự thảo luật sẽ không sát thực tiễn. Vì vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị chỉ quy định những nguyên tắc chung và giao Chính phủ quy định chi tiết. Đồng thời đề nghị Quốc hội cho chuyển nội dung này sang Điều 40 của dự thảo luật.

Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đường bộ.

Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đường bộ.

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ, trước một số ý kiến đề nghị xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể trong việc đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ, nhiều ý kiến tán thành quy định phân cấp cho UBND cấp tỉnh nếu bố trí được nguồn lực. Một số ý kiến đề nghị cân nhắc nội dung này để bảo đảm thống nhất với quy định của pháp luật về đầu tư, ngân sách Nhà nước.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tiếp thu, chỉnh lý tối đa theo ý kiến đại biểu Quốc hội.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/quoc-hoi-thao-luan-ve-du-thao-luat-duong-bo-239035.htm