Phát triển 1 triệu ha chuyên canh lúa phát thải thấp

Đồng bằng sông Cửu Long sẽ hình thành một triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải carbon thấp gắn với tăng trưởng xanh đến năm 2030.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/phat-trien-1-trieu-ha-chuyen-canh-lua-phat-thai-thap-102871.htm