Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự từ kinh nghiệm của Anh

Triển khai hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, sáng nay (7/12), Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội tổ chức Hội thảo với chủ đề 'Trao đổi về đổi mới tổ chức, hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự của Việt Nam – kinh nghiệm từ Vương quốc Anh'.

Việc thi hành các bản án, quyết định của tòa án, trọng tài là một phần cơ bản của việc bảo đảm xây dựng một xã hội dựa trên pháp quyền, nâng cao nhận thức của người dân, trách nhiệm và vai trò của các cơ quan nhà nước, củng cố niềm tin của người dân vào tính đúng đắn của pháp luật, công lý. Bộ Tư pháp đánh giá, trong thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động thi hành án dân sự ở Việt Nam cũng còn những hạn chế và đối diện với nhiều khó khăn, thách thức như: kết quả thi hành chưa đáp ứng yêu cầu; thời gian, chi phí thi hành án cần tiếp tục được cải thiện; năng lực của các cơ quan và cán bộ thi hành án dân sự cần được tăng cường…

Tại Hội thảo, các Đại biểu chia sẻ, thảo luận về những vấn đề còn vướng mắc, bất cập trong thực tiễn tại Việt Nam, xác định nguyên nhân từ thể chế, từ thực tiễn; nghiên cứu, tiếp thu những kinh nghiệm tốt của các chuyên gia Anh. Từ đó, xem xét, kiến nghị, đề xuất những giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự của Việt Nam.

Quang Anh - Việt Hà

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-tu-kinh-nghiem-cua-anh-201779.htm