Nâng cao hiệu quả công tác giám định pháp y

Nâng cao hiệu quả công tác giám định pháp y

Viện Pháp y quốc gia đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Tháo gỡ vướng mắc cho công tác giám định

Tháo gỡ vướng mắc cho công tác giám định

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giám định pháp y

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giám định pháp y

Ngành kiểm sát chính thức có đơn vị giám định kỹ thuật hình sự

Ngành kiểm sát chính thức có đơn vị giám định kỹ thuật hình sự

UBTVQH phê chuẩn Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSNDTC

UBTVQH phê chuẩn Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSNDTC

Phê chuẩn việc thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện KSND tối cao

Thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Chủ động phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Giám định Tư pháp sửa đổi, bổ sung

Chủ động phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Giám định Tư pháp sửa đổi, bổ sung

Nâng cao chất lượng góp ý các dự án luật quan trọng

Nâng cao chất lượng góp ý các dự án luật quan trọng

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP PHÒNG GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT HÌNH SỰ THUỘC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP PHÒNG GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT HÌNH SỰ THUỘC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRÌNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT HÌNH SỰ THUỘC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRÌNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT HÌNH SỰ THUỘC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác Tư pháp tại Tiền Giang

Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác Tư pháp tại Tiền Giang

Tăng cường phối hợp trong công tác bổ trợ tư pháp

Tăng cường phối hợp trong công tác bổ trợ tư pháp

Chính sách mới - Quyết định mới

Xây dựng thể chế, tổ chức thi hành pháp luật cần tiếp tục được coi là nhiệm vụ trọng tâm

Xây dựng thể chế, tổ chức thi hành pháp luật cần tiếp tục được coi là nhiệm vụ trọng tâm

Viện trưởng ban hành Biểu mẫu thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự

Viện trưởng ban hành Biểu mẫu thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự

Nâng hiệu quả giám định tư pháp: Tăng cơ chế phối hợp

Nâng hiệu quả giám định tư pháp: Tăng cơ chế phối hợp

Thi hành án hơn 14 nghìn tỷ đồng từ các vụ thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo TƯ về PCTN

Thi hành án hơn 14 nghìn tỷ đồng từ các vụ thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo TƯ về PCTN

Công nhận người, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc

Công nhận người, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc

Giới thiệu văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt của tỉnh

Giới thiệu văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt của tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số quy định và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp

Sửa đổi, bổ sung một số quy định và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp

Nhiều chính sách mới, quy định mới có hiệu lực

Nhiều chính sách mới, quy định mới có hiệu lực

11 Luật có hiệu lực từ hôm nay (1-1-2021)

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2021

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2021

Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ ngày 1/1/2021

Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ ngày 1/1/2021

11 luật, bộ luật nào sẽ có hiệu lực từ hôm nay 1/1/2021?

11 luật, bộ luật nào sẽ có hiệu lực từ hôm nay 1/1/2021?

11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 1/1/2021

11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 1/1/2021

Những quy định đáng chú ý có hiệu lực từ 1/1/2021

Những quy định đáng chú ý có hiệu lực từ 1/1/2021

Mười một luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2021

Mười một luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2021

Khắc phục tình trạng 'vô thời hạn' trong giám định tư pháp

Khắc phục tình trạng 'vô thời hạn' trong giám định tư pháp

Một số nguyên tắc bảo đảm quyền bí mật dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực y tế

Một số nguyên tắc bảo đảm quyền bí mật dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực y tế

Những điểm mới của 11 luật, bộ luật có hiệu lực từ 1/1/2021

Những điểm mới của 11 luật, bộ luật có hiệu lực từ 1/1/2021

THẨM TRA VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU CỦA PHÒNG GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT HÌNH SỰ THUỘC VKSNDTC

THẨM TRA VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU CỦA PHÒNG GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT HÌNH SỰ THUỘC VKSNDTC

Những điểm mới của Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020

Những điểm mới của Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020

Những quy định đáng chú ý có hiệu lực từ 1/1/2021

Những quy định đáng chú ý có hiệu lực từ 1/1/2021

Giám định viên ngồi ở đâu khi tham gia phiên tòa?

Giám định viên ngồi ở đâu khi tham gia phiên tòa?

Nâng cao chất lượng, tiến độ công tác giám định Tư pháp

Nâng cao chất lượng, tiến độ công tác giám định Tư pháp

Sẽ nới điều kiện mở văn phòng giám định tư pháp

Sẽ nới điều kiện mở văn phòng giám định tư pháp

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định

Từ 1/1/2021, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được quyền giám định âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử

Từ 1/1/2021, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được quyền giám định âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử

Giám định viên tư pháp có thể từ chối yêu cầu khi điều kiện giám định không bảo đảm

Giám định viên tư pháp có thể từ chối yêu cầu khi điều kiện giám định không bảo đảm

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Đẩy mạnh việc triển khai Luật giám định tư pháp năm 2020

Đẩy mạnh việc triển khai Luật giám định tư pháp năm 2020

Quy định lại về bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp

Quy định lại về bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp

VKSND tối cao đề nghị góp ý đối với dự thảo thống kê về giám định tư pháp

VKSND tối cao đề nghị góp ý đối với dự thảo thống kê về giám định tư pháp