Triển khai kết luận của UBTVQH tại Phiên họp thứ 37

Triển khai kết luận của UBTVQH tại Phiên họp thứ 37

Nên cân nhắc việc bổ sung nhiệm vụ giám định tư pháp cho một số cơ quan

Nên cân nhắc việc bổ sung nhiệm vụ giám định tư pháp cho một số cơ quan

Ban cán sự Đảng VKSND tối cao làm việc với Đoàn công tác khảo sát, đánh giá kết quả tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW và Chỉ thị số 33-CT/TW

Ban cán sự Đảng VKSND tối cao làm việc với Đoàn công tác khảo sát, đánh giá kết quả tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW và Chỉ thị số 33-CT/TW

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Hà tiếp xúc cử tri nữ theo chuyên đề tại Bắc Giang

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Hà tiếp xúc cử tri nữ theo chuyên đề tại Bắc Giang

Đoàn khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết 49 và Chỉ thị 33 làm việc với VKSND tối cao

Đoàn khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết 49 và Chỉ thị 33 làm việc với VKSND tối cao

Tổng Thanh tra chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng

Phân công chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Phân công chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Giám định chữ viết trong di chúc, phải làm thế nào?

Giám định chữ viết trong di chúc, phải làm thế nào?

Phân công chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Phân công chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Tránh chồng chéo giữa thanh tra, kiểm toán

Bắc Giang cần xây dựng nghị quyết chuyên đề về phòng, chống xâm hại trẻ em

Bắc Giang cần xây dựng nghị quyết chuyên đề về phòng, chống xâm hại trẻ em

Giám định tư pháp án tham nhũng: Sửa luật phải gỡ được ách tắc

Giám định tư pháp án tham nhũng: Sửa luật phải gỡ được ách tắc

Bế mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ai chịu trách nhiệm khi kết quả giám định sai?

Ai chịu trách nhiệm khi kết quả giám định sai?

Tháo gỡ vướng mắc trong giám định tư pháp

Tháo gỡ vướng mắc trong giám định tư pháp

Thận trọng khi phân tuyến trong giám định tư pháp

Thận trọng khi phân tuyến trong giám định tư pháp

Cải thiện chất lượng hoạt động giám định tư pháp

Sửa Luật Giám định tư pháp theo yêu cầu thực tiễn từ công tác phòng, chống tham nhũng

Chỉ rõ vướng mắc trong công tác giám định tư pháp để sửa đổi, bổ sung phù hợp

Chỉ rõ vướng mắc trong công tác giám định tư pháp để sửa đổi, bổ sung phù hợp

Cân nhắc quyền lựa chọn của cơ quan tố tụng trong trưng cầu giám định

Cân nhắc quyền lựa chọn của cơ quan tố tụng trong trưng cầu giám định

Ubtvqh cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Ubtvqh cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

CẦN BỔ SUNG QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

CẦN BỔ SUNG QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Bộ luật Lao động và nhiều nội dung quan trọng khác

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 sẽ làm việc trong 23 ngày

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 sẽ làm việc trong 23 ngày

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về quy định giảm giờ làm từ 48h xuống 44h/ tuần

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về quy định giảm giờ làm từ 48h xuống 44h/ tuần

Chỉ cho phép Kiểm toán nhà nước truy cập cơ sở dữ liệu quốc gia để thu thập thông tin trực tiếp về kiểm toán

Chỉ cho phép Kiểm toán nhà nước truy cập cơ sở dữ liệu quốc gia để thu thập thông tin trực tiếp về kiểm toán

Tránh chồng chéo trong việc kiểm soát tài sản, tài chính công

Tránh chồng chéo trong việc kiểm soát tài sản, tài chính công

Bỏ quy định về bổ sung nhiệm vụ giám định tư pháp cho Kiểm toán nhà nước

Bỏ quy định về bổ sung nhiệm vụ giám định tư pháp cho Kiểm toán nhà nước

Bộ trưởng Bộ Tư pháp: công tác thi hành án Tiếp tục có những chuyển biến

Bộ trưởng Bộ Tư pháp: công tác thi hành án Tiếp tục có những chuyển biến

Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 37 của UBTVQH

Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 37 của UBTVQH

Giám định tư pháp: Sửa luật để gỡ vướng!

Giám định tư pháp: Sửa luật để gỡ vướng!

Phiên họp thứ 37: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến với 12 dự án luật

Phiên họp thứ 37: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến với 12 dự án luật

Khai mạc Phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của UBTVQH, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của UBTVQH, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 37

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 37

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về 13 dự án Luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về 13 dự án Luật

Sửa đổi hàng loạt quy định cản trở đầu tư, kinh doanh

Sửa đổi hàng loạt quy định cản trở đầu tư, kinh doanh

Toàn bộ nội dung Phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày mai

Toàn bộ nội dung Phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày mai

UBTVQH cho ý kiến về 13 dự án luật, bộ luật tại phiên họp thứ 37

UBTVQH cho ý kiến về 13 dự án luật, bộ luật tại phiên họp thứ 37

Công tác phòng, chống tội phạm 2019 đạt nhiều kết quả quan trọng

Công tác phòng, chống tội phạm 2019 đạt nhiều kết quả quan trọng

Ủy ban Tư pháp thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Ủy ban Tư pháp thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Có hiện tượng Cơ quan điều tra dựa vào kết luận giám định đưa ra kết luận điều tra

Có hiện tượng Cơ quan điều tra dựa vào kết luận giám định đưa ra kết luận điều tra

Giám định tư pháp phải có tính chuyên nghiệp cao

Giám định tư pháp phải có tính chuyên nghiệp cao

Có tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong công tác giám định tư pháp

Có tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong công tác giám định tư pháp

Ủy ban Tư pháp giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về giám định Tư pháp trong tố tụng hình sự

Ủy ban Tư pháp giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về giám định Tư pháp trong tố tụng hình sự

Ủy ban Tư pháp của QH: Giám sát thực hiện chấp hành pháp luật về giám định tư pháp trong tố tụng hình sự

Ủy ban Tư pháp của QH: Giám sát thực hiện chấp hành pháp luật về giám định tư pháp trong tố tụng hình sự

Thông cáo báo chí về dự kiến chương chương trình Phiên họp thứ 37 của ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chậm trễ trong giám định tư pháp sẽ làm cho việc giám định trở nên vô nghĩa

Chậm trễ trong giám định tư pháp sẽ làm cho việc giám định trở nên vô nghĩa

Nhiều nội dung quan trọng trong Kỳ họp thứ 37 của UBTVQH

Nhiều nội dung quan trọng trong Kỳ họp thứ 37 của UBTVQH

Thượng tướng Lê Quý Vương: Tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em xảy ra nhiều

Thượng tướng Lê Quý Vương: Tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em xảy ra nhiều

Tình hình tội phạm, tham nhũng còn phức tạp

Tình hình tội phạm, tham nhũng còn phức tạp

Phiên họp toàn thể lần thứ 13 Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Phiên họp toàn thể lần thứ 13 Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Khắc phục khó khăn, vướng mắc trong xác định tội danh, thu hồi tài sản tham nhũng

Khắc phục khó khăn, vướng mắc trong xác định tội danh, thu hồi tài sản tham nhũng

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 13

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 13

Kỳ án Vụ cố ý gây thương tích ở Quảng Ninh: Kỳ vọng vào một bản án công minh!

Kỳ án Vụ cố ý gây thương tích ở Quảng Ninh: Kỳ vọng vào một bản án công minh!

Phân công chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phân công chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Kỳ án cố ý gây thương tích ở Quảng Ninh: Số lượng 'khủng' thẩm phán trong phiên tòa phúc thẩm

Kỳ án cố ý gây thương tích ở Quảng Ninh: Số lượng 'khủng' thẩm phán trong phiên tòa phúc thẩm

Sửa đổi, bổ sung Luật kiểm toán Nhà nước: Nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau

Sửa đổi, bổ sung Luật kiểm toán Nhà nước: Nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau

Giám định tư pháp trong tố tụng hình sự: Sửa luật để khắc phục tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc

Giám định tư pháp trong tố tụng hình sự: Sửa luật để khắc phục tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc

Sửa đổi Luật Giám định tư pháp: Đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống tham nhũng

Sửa đổi Luật Giám định tư pháp: Đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống tham nhũng

Xây dựng thể chế pháp luật, phải theo sát đến cùng

Xây dựng thể chế pháp luật, phải theo sát đến cùng

Thủ tướng chia sẻ mất mát với 2 tỉnh Thanh Hóa, Cà Mau do mưa lũ

Thủ tướng chia sẻ mất mát với 2 tỉnh Thanh Hóa, Cà Mau do mưa lũ

Thủ tướng chủ trì họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật

Thủ tướng chủ trì họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật

Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng

Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng

Giám định tư pháp vụ án ở Hải Phòng: Bộ Y tế 'né' trách nhiệm?

Giám định tư pháp vụ án ở Hải Phòng: Bộ Y tế 'né' trách nhiệm?

Vụ 'phân bón rởm' ở Sóc Trăng: Thêm chứng cứ Cơ quan điều tra vi phạm Luật Giám định tư pháp

Vụ 'phân bón rởm' ở Sóc Trăng: Thêm chứng cứ Cơ quan điều tra vi phạm Luật Giám định tư pháp

Giải pháp tránh quá tải trong giám định tư pháp

Giải pháp tránh quá tải trong giám định tư pháp