LHQ lập tuyến đường mới đảm bảo viện trợ cho Gaza

Trong bối cảnh các hoạt động viện trợ ở Dải Gaza đang đình trệ, ngày 21/5, Liên hợp quốc cho biết đang lên kế hoạch lập các tuyến đường mới trong dải đất này để vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo từ cầu tàu do Mỹ xây dựng.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/lhq-lap-tuyen-duong-moi-dam-bao-vien-tro-cho-gaza-121685.htm