Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh làm khối trưởng Khối thi đua 10 năm 2024

Chiều 23-2, Khối thi đua 10 gồm các đơn vị: Tỉnh đoàn (khối trưởng), Hội LHPN tỉnh (khối phó), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh) tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Các đơn vị trong Khối thi đua 10 thực hiện nghi thức ký kết giao ước thi đua (Ảnh: Nga Sơn)

Các đơn vị trong Khối thi đua 10 thực hiện nghi thức ký kết giao ước thi đua (Ảnh: Nga Sơn)

Trong năm 2023, các đơn vị trong khối chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai nội dung thi đua đến từng bộ phận và từng cán bộ, công chức, người lao động tại cơ quan. Trong đó, phong trào thi đua Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới được các đơn vị tập trung triển khai và đạt những kết quả tích cực.

Nổi bật là các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa; xã hội hóa giao thông nông thôn; xây mới, sửa chữa nhà, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn; bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh trật tự; giúp nhau phát triển kinh tế, khởi nghiệp…Năm 2024, các đơn vị trong khối sẽ tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị, thông tri, chính sách liên quan đến công tác thi đua khen thưởng. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác thông tin tuyên truyền; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới. Lãnh đạo thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở; ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng…

Tại hội nghị cũng đã công bố kết quả bình xét, suy tôn Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2023 đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 100% đơn vị thống nhất bầu Hội LHPN tỉnh làm khối trưởng Khối thi đua 10 năm 2024.

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202402/hoi-lien-hiep-phu-nu-tinh-lam-khoi-truong-khoi-thi-dua-10-nam-2024-996366c/