Quy định 144-QĐ/TW: Bài học để không 'mất cán bộ'

Nhiều bí thư chi bộ kỳ cựu của tỉnh Tiền Giang rất tâm đắc với những nội dung trong Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; đồng thời cho rằng việc ban hành Quy định là rất kịp thời và cần thiết.

Quy định 144-QĐ/TW: 'Kim chỉ nam' để lựa chọn cán bộ khóa mới

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo các đảng đoàn, ban cán sự Đảng; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Quy định đến cán bộ, đảng viên.

Đà Nẵng: Tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người, đáp ứng yêu cầu mới

Ngày 14/6, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về 'Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước'; sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' và quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về 'Chuẩn mực đạo đức, cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới'.

Quy định số 144-QĐ/TW: quyết tâm xây dựng đảng về đạo đức

Trong bối cảnh Đảng ta đã đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Quy định có nhiều điểm mới, thể hiện quan điểm và quyết tâm của Đảng về xây dựng đạo đức cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Đó chính là 'nền tảng', là 'cái gốc' cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Hà Nội tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 9

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII...

Thêm cơ sở để xây dựng văn hóa từ chức

Từ chức vốn là điều bình thường đối với cán bộ, công chức ở nước ta từ trước đến nay, ở một số nước khác cũng thế. Dù vậy, chuyện từ chức đang còn nhiều cách nhìn nhận cảm tính, nặng nề tâm lý khiến từ chức chưa thể trở thành văn hóa...

Chi bộ VKSND huyện Bình Lục ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt chuyên đề

Ngày 11/6/2024, Chi bộ VKSND huyện Bình Lục, Hà Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung 'Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện chuẩn mực đạo đức và các quy định về văn hóa công sở', buổi sinh hoạt được tổ chức theo đúng Hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương và Quy định của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tư tưởng cá nhân

Cả tuần tập trung làm đất để chuẩn bị gieo cấy vụ mới, tối đến uống trà mấy bác nông dân xóm B. cũng quanh chuyện đồng áng. Chợt nhớ đến việc từng thấy báo chí phản ánh tình trạng người dân vùng cao, vì để giữ nước cho ruộng nhà mình mà thi nhau xây kè, ông Vinh bảo:

Quy định số 144-QĐ/TW: Giúp cán bộ, đảng viên tránh sai phạm

Theo nhiều nhà khoa học, cán bộ hưu trí thành phố Hà Nội, Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định 144) chứa đựng những nội dung thể hiện tầm tư duy mới, đánh dấu bước phát triển cao trong nhận thức và hành động của Đảng.

Cần chuẩn mực để tạo dựng vững chắc 'cái gốc của mọi công việc'- Bài 1: Một tháng ban hành 3 quy định quan trọng, cần thiết

Trong vòng 1 tháng, Bộ Chính trị ban hành 3 quy định quan trọng, cần thiết, kịp thời liên quan đến công tác cán bộ. Những quy định rõ ràng, cụ thể, ngắn gọn, phù hợp liên quan đến công tác cán bộ trong bối cảnh mới cho thấy Đảng ta thường xuyên quan tâm đến công tác cán bộ, bởi đó là việc hệ trọng, quyết định sự tồn vong của Đảng.

Trao Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023

Chiều 11-6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' (Chỉ thị 05); sơ kết 5 năm tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương (2019-2023) và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ V năm 2023.Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Lễ trao Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023

Chiều 11/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận 01-KL/TW); Lễ trao Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023, sơ kết 5 năm tổ chức Giải Búa liềm vàng (2019 - 2023).

5 điều chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

Ngày 9-5-2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Quy định số 144-QĐ/TW có 6 điều, trong đó từ Điều 1 đến Điều 5 là nội dung về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Quy định 144-QĐ/TW: Hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định 144).

Danh dự và lòng tự trọng

Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới nhấn mạnh tới tiêu chí 'danh dự, lòng tự trọng', đồng thời nêu rõ 'cán bộ, đảng viên chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, cấp trên gương mẫu trước cấp dưới, cấp ủy gương mẫu trước đảng viên, đảng viên gương mẫu trước quần chúng'.

Quy định số 144-QĐ/TW: Yêu cầu tối thượng đối với mỗi đảng viên

Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (Quy định 144) được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên tại Nam Định bởi quy định phù hợp với thực tiễn thời kỳ hội nhập và phát triển. Đây là cơ sở để đánh giá, lựa chọn những cán bộ vì dân, vì nước, đáp ứng niềm tin tưởng và sự kỳ vọng của nhân dân.

Quy định 144-QĐ/TW: Tiêu chí để lựa chọn nhân sự cho cấp ủy khóa mới

Theo nhiều cán bộ, đảng viên tỉnh Hà Nam, Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định 144) được ban hành ngắn gọn, bao quát với những tiêu chí rõ ràng nhằm cụ thể hóa hơn nữa các quy định đối với cán bộ, đảng viên đã ban hành trước đó, khẳng định quyết tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

An Khê: Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy

Sáng 7-6, Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thị xã học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy.

Đắk Nông duy trì 507 mô hình học tập, làm theo Bác

Năm 2023 và quý I/2024, Đắk Nông tiếp tục phát huy và xây dựng 507 mô hình về học tập, làm theo Bác trên mọi lĩnh vực.

TX Kỳ Anh thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII

Việc nắm bắt kết quả Hội nghị Trung ương 9 và các quy định của Bộ Chính trị sẽ giúp đội ngũ cán bộ cốt cán TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quy định 144-QĐ/TW: Nền tảng căn bản xây dựng đạo đức công vụ

Quy định 144 có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, tạo niềm tin vào thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa do Đảng ta lãnh đạo.

Thói đạo đức giả và bộ mặt thật của chủ nghĩa cá nhân - Bài 2: Diệt trừ thói đạo đức giả là diệt trừ chủ nghĩa cá nhân (Tiếp theo và hết)

Chỉ có quét sạch chủ nghĩa cá nhân, thói đạo đức giả, tích cực rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chí công vô tư, thực hiện tốt bổn phận, nâng cao lòng tự trọng của mỗi cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất, danh dự, sống có trách nhiệm với cơ quan, địa phương, đất nước, đảng viên và cán bộ mới làm tròn trách nhiệm, lời hứa thiêng liêng trước cờ Đảng, trước nhân dân.

Ðạo đức là gốc của cán bộ, đảng viên

Thời gian qua, cấp ủy các cấp, ngành trong cả nước tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Quy định này được xem là một hệ thống cơ sở pháp lý rất toàn diện và bao quát nhất của Đảng về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

'Có vào, có ra', 'có lên, có xuống' không phải là 'khủng hoảng thượng tầng'

Những thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam đều xuất phát từ tình hình và nhiệm vụ cách mạng; từ yêu cầu về tiêu chuẩn của từng chức danh và sự gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trong thực hiện Điều lệ Đảng, kỷ luật Đảng, các Kết luận, Quy định của Đảng, gần nhất là Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị khóa XIII về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới…

Quy định 144-QĐ/TW: Tổ chức hiệu quả việc nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên

Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Kiên Giang: Chỉ đạo báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội về công tác thông tin tuyên truyền

Sáng 5/6, tại Tp. Rạch Giá, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và giao ban an ninh tư tưởng. Đồng chí Tống Phước Trường, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự, phát biểu chỉ đạo.

Bồi đắp đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới

Ngày 09/5/2024, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên (CBĐV) trong giai đoạn mới (Quy định 144), gồm 6 điều với 21 điểm. Theo đó, chuẩn mực đạo đức cách mạng của CBĐV trong giai đoạn mới gồm 5 nội dung lớn: Yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Quy định 144-QĐ/TW: Cán bộ không vì một họ, phải vì trăm họ

Cán bộ, đặc biệt là người đang nắm vị trí quản lý, lãnh đạo, phải có ý thức 'không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi'. Đây là một trong các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới được Bộ Chính trị khóa XIII đề ra trong Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024.

Bắc Kạn: Tập trung tuyên truyền kết quả, những nhiệm vụ trọng tâm của Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

Sáng 3/6, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh thông báo kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh.

Quy định 144-QĐ/TW: Giữ gìn sự liêm chính của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Trước những thách thức, yêu cầu của tình hình và điều kiện phát triển mới của đất nước, Đảng ta ngày càng chú trọng bảo đảm và phát huy sự liêm chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Quy định 144-QĐ/TW: Thước đo để đánh giá, sử dụng cán bộ, đảng viên

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Nêu gương đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao tính thuyết phục trong công tác tư tưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Cách đây 100 năm, ngày 20/5/1924, trong 'Thư gửi đồng chí Pêtơrốp' (Tổng Thư ký Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhận định bất hủ: 'Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền'(1). Vừa qua, ngày 9/5/2024, Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký Quy định số 144-QĐ/TW, của Bộ Chính trị, 'Về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới'. Trong bối cảnh hiện nay, để Đảng thực sự 'là đạo đức, là văn minh', mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải ra sức rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức cách mạng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, có đủ năng lực vận động, thuyết phục, định hướng tư tưởng, lãnh đạo quần chúng nhân dân cùng phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng của dân tộc.

Thị ủy Sơn Tây quán triệt chuẩn mực đạo đức cách mạng tới 350 đảng viên

Ngày 3/6, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây tổ chức quán triệt và triển khai Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới tới 350 đảng viên.

Cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, trau dồi đạo đức cách mạng

Mới đây, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị 'về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới'. Đây là những tiêu chuẩn có tính mực thước, được Đảng ta lấy làm chuẩn mực, mục tiêu để rèn luyện, tu dưỡng, điều chỉnh các hành vi ứng xử của cán bộ, đảng viên trong các mối quan hệ với Nhân dân, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước.

'Thanh lọc' cán bộ, đảng viên không hội tụ đủ phẩm chất

Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 về 'chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới'. Nhiều cán bộ, đảng viên tại Quảng Ngãi cho rằng, Quy định được ban hành kịp thời, phù hợp với việc củng cố, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; những nội dung trong Quy định rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu.

Lòng tự trọng của cán bộ - Từ Quy định số 41-QĐ/TW đến Quy định số144-QĐ/TW

Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới cũng gắn kết chặt chẽ với Quy định số 41-QĐ/TW bằng quan điểm có tính hệ thống.

Quy định 144-QĐ/TW: Đảng viên phải dám hành động vì dân, vì nước

Theo ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương, việc Trung ương, Bộ Chính trị ban hành Quy định 144 tuy không mới nhưng rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Bài 3: Các dân tộc bình đẳng, loại bỏ tư tưởng hẹp hòi

Trong quan hệ dân tộc, Đảng xác định rõ cần bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển...

Thanh niên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Thanh niên là lực lượng nòng cốt của dân tộc, luôn tiên phong, xung kích đi đầu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: '...đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên…(1)'.

Quy định 144-QĐ/TW: Giúp đảng viên tự soi, tự sửa

Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, gồm 6 điều, với 21 điểm đã nhận được sự quan tâm, đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tại tỉnh Thanh Hóa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền

Ngày 31/5, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, quyết định một số nội dung công việc theo thẩm quyền.

Cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ

Ngày 31/5, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Quy định 144-QĐ/TW: Nêu cao tính tự giác của cán bộ, đảng viên

Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Thêm cơ sở để xây dựng văn hóa từ chức

Trong Quy định số 144-QĐ/TW ghi rõ: 'Thực hiện văn hóa từ chức khi không đủ uy tín'.

Nêu gương đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao tính thuyết phục trong công tác tư tưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Cách đây 100 năm, ngày 20/5/1924, trong 'Thư gửi đồng chí Pêtơrốp' (Tổng Thư ký Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhận định bất hủ: 'Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền'(1). Vừa qua, ngày 9/5/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký Quy định số 144-QĐ/TW, của Bộ Chính trị về 'Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới'. Trong bối cảnh hiện nay, để Đảng thực sự 'là đạo đức, là văn minh', mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải ra sức rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức cách mạng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, có đủ năng lực vận động, thuyết phục, định hướng tư tưởng, lãnh đạo quần chúng nhân dân cùng phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng của dân tộc.

Cẩm nang cho công tác xây dựng Đảng về đạo đức

Ngày 09/5/2024, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144). Đây là cẩm nang cần thiết cho công tác xây dựng Đảng về đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng.