Hành trình sống xanh của người trẻ

Theo Hiệp hội mỳ ăn liền Thế giới, tính từ năm 2020 đến 2023, Việt Nam luôn được xếp vào top 3 quốc gia có tổng sản lượng tiêu thụ mỳ ăn liền nhiều nhất thế giới. Trung bình ở Việt Nam 1 người/1 năm thải ra môi trường 81 vỏ mỳ. Như vậy với dân số nước ta là hơn 99 triệu người thì lượng rác thải vỏ mì ra môi trường là một con số quá lớn. Trong khi đó, đa số vỏ mỳ tôm lại là loại rác khó phân hủy.Đó cũng chính là động lực để một người yêu môi trường như bạn trẻ Vũ Thị Thảo thành lập dự án 'Mỳ tôm xanh' với mong muốn đem lại giá trị cho rác, từ đó lan tỏa hành trình sống xanh đến mọi người. Và đặc biệt, dự án này còn là gửi gắm kỹ thuật mây tre đan truyền thống của Việt Nam.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hanh-trinh-song-xanh-cua-nguoi-tre-121739.htm