Hải Dương: Xem xét chủ trương xây trụ sở khối 17 sở, ngành gần 800 tỷ

UBND tỉnh Hải Dương có tờ trình HĐND tỉnh Hải Dương xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc cho 17 sở, ban, ngành, tổng mức đầu tư hơn 795 tỷ.

Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII đang diễn ra tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông từ ngày 6-8/12/2023.

Tại kỳ họp, UBND tỉnh Hải Dương đã có tờ trình HĐND tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở làm việc Khối các sở, ban, ngành của tỉnh thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương.

Theo tờ trình, Dự án Trụ sở làm việc Khối các sở, ban, ngành của tỉnh thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương thuộc dự án nhóm B do HĐND tỉnh Hải Dương cấp quyết định chủ trương đầu tư; UBND tỉnh Hải Dương cấp quyết định đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư.

 Phối cảnh tổng thể dự án xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung tỉnh Hải Dương

Phối cảnh tổng thể dự án xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung tỉnh Hải Dương

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án là hơn 795,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Địa điểm thực hiện tại phía Nam trung tâm thành phố Hải Dương (phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương), trong phần diện tích đất đã giải phóng mặt bằng thuộc lô đất CQ-22 tại điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu vực phía Nam trung tâm thành phố Hải Dương. Thời gian thực hiện từ năm 2023-2026.

Theo UBND tỉnh Hải Dương, mục tiêu đầu tư dự án nhằm cụ thể hóa điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu vực phía Nam trung tâm thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh phế duyệt.

Đồng thời, đáp ứng các yêu cầu tiện ích của công sở hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn về diện tích làm việc, an ninh, an toàn; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các sở, ban, ngành; hợp lý về công năng hoạt động của các cơ quan, thuận lợi cho việc đối nội và đối ngoại; nâng cao hiệu suất tác nghiệp; tiết kiệm, thuận tiện trong giải quyết các thủ tục hành chính của tổ chức và công dân, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính.

Hình thành tại khu vực công trình kiến trúc hiện đại, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn của tỉnh; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực hành chính; đảm bảo cảnh quan, kiến trúc của khu vực phù hợp với điều kiện nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Tách biệt được giữa khối cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hiện đang hoạt động tại các Trụ sở của các sở, ban, ngành của Tỉnh, sử dụng đúng mục đích, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

UBND tỉnh Hải Dương nêu rõ, đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc cho 17 sở, ban, ngành của UBND tỉnh và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, thiết bị phục vụ vận hành công trình được thực hiện nằm trong lô đất CQ-22 đáp ứng nhu cầu làm việc khoảng 832 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, với tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 45.624m 2, chiều cao công trình tối đa 12 tầng nổi, dự kiến 1 tầng hầm, theo Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu vực phía Nam trung tâm thành phố Hải Dương đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2496/QĐ-UBND ngày 3/11/2023.

Khi lập nhiệm vụ thiết kế và thi tuyển phương án kiến trúc Trụ sở làm việc Khối các sở, ban, ngành sẽ nghiên cứu phương án kiến trúc tổng thể, đảm bảo kết nối liên thông hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan các công trình dự 4 kiến xây dựng trong tương lai theo Quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt và đáp ứng yêu cầu vận hành độc lập đủ điều kiện để sử dụng khi công trình hoàn thành, tờ trình nêu.

> Mời độc giả xem thêm video Cao Bằng: Loạt trụ sở bỏ không sau sát nhập

Nguồn video: Dân Việt

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hai-duong-xem-xet-chu-truong-xay-tru-so-khoi-17-so-nganh-gan-800-ty-1930504.html