Hà Nội đề nghị Phú Thọ cung cấp tài liệu về khai thác cát tại khu vực giáp ranh

UBND TP. Hà Nội đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ thực hiện tốt quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông khu vực giáp ranh. Đồng thời, cung cấp các tài liệu về việc cấp phép hoạt động khai thác cát tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh cho UBND TP. Hà Nội.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/ha-noi-de-nghi-phu-tho-cung-cap-tai-lieu-ve-khai-thac-cat-tai-khu-vuc-giap-ranh-post296542.html