Bộ Xây dựng sẽ ban hành tiêu chuẩn PCCC chung cư mini

Dự kiến trong tháng 7, bộ tiêu chuẩn về thiết kế các công trình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, trong đó có thiết kế về PCCC sẽ được ban hành.

Theo đại diện Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường, các công trình nhà ở được xây dựng, khi lập hồ sơ thiết kế phải tuân thủ hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng. Tuy nhiên trên thực tế, chỉ có những căn hộ mới xây là đáp ứng yêu cầu. Phần lớn nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ được xây dựng trước đây đều chưa tuân thủ quy định.

Bộ Xây dựng cho biết, dự kiến trong tháng 7 tới, Tiêu chuẩn Việt Nam nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế đối với các công trình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, trong đó có thiết kế về PCCC sẽ được ban hành.

Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Công an để xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn một số giải pháp cơ bản về an toàn cháy cho người và các công trình hiện hữu chưa đảm bảo các điều kiện về an toàn, như làm đường thoát nạn, ngăn chặn cháy lan, báo cháy….

Bộ Xây dựng sẽ ban hành tiêu chuẩn PCCC chung cư mini

Bộ Xây dựng sẽ ban hành tiêu chuẩn PCCC chung cư mini

Ông Bùi Xuân Dũng – Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết: “Viện Khoa học xây dựng của Bộ Xây dựng phối hợp đã ban hành tài liệu tham khảo về các giải pháp kỹ thuật được tăng cường về thoát nạn, ngăn chặn cháy lan và trang thiết bị PCCC.”

Các biện pháp trên chỉ được xem là giải pháp bổ sung nhằm khắc phục các điều kiện về an toàn PCCC với các công trình chưa tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Tiêu chuẩn Việt Nam nhà ở riêng lẻ hiện đang được Bộ Khoa học Công nghệ thẩm định lần thứ hai, trong đó có quy định chung và quy định chi tiết cho các công trình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ dưới 7 tầng xây mới hoặc cải tạo, chuyển đổi công năng, thay đổi mục đích sử dụng, kinh doanh hỗn hợp.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/bo-xay-dung-se-ban-hanh-tieu-chuan-pccc-chung-cu-mini-244632.htm