Chính phủ yêu cầu tiếp tục gỡ khó cho bất động sản

Tại Nghị quyết 93 vừa ban hành, Chính phủ giao Bộ Xây dựng cùng các bộ ngành, địa phương rà soát, gỡ vướng cho các doanh nghiệp bất động sản trong phát triển dự án.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/chinh-phu-yeu-cau-tiep-tuc-go-kho-cho-bat-dong-san-124925.htm