Tạm ứng ngân sách tỉnh thay thế nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội

Đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa vừa cho biết, tỉnh này sẽ sử dụng ngân sách địa phương tạm ứng, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giúp hộ nghèo tại miền núi vay xây nhà.

Trước đó, năm 2023, HĐND tỉnh Khánh Hòa ban hành Nghị quyết hỗ trợ 8 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho 1.470 hộ nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo đó, các hộ dân được hỗ trợ 80 triệu đồng, bao gồm 40 triệu đồng/hộ từ ngân sách Trung ương, 40 triệu đồng từ ngân sách tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra còn được vay thêm vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Với 3 nguồn này, người dân sẽ đủ kinh phí xây dựng căn nhà diện tích tối thiểu 30m2, mái cứng, tường cứng, nền cứng...

Tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ người dân miền núi xây dựng nhà ở

Tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ người dân miền núi xây dựng nhà ở

Tuy vậy, khi triển khai xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số lại gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, giải ngân chậm, xây dựng nhà khó đạt kế hoạch đặt ra. Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa chưa được Trung ương bố trí nguồn vốn cho vay làm nhà ở theo Nghị định định số 28/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nên các địa phương gặp khó khăn, chưa thực hiện hỗ trợ làm nhà ở tặng hộ nghèo. Vì thế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ sử dụng ngân sách tỉnh chuyển qua Ngân hàng Chính sách để Ngân hàng này giải quyết cho hộ dân vay tiền làm nhà.

Một căn nhà của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đang được xây dựng

Một căn nhà của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đang được xây dựng

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Tỉnh sẵn sàng tiếp tục tạm ứng nguồn vốn cho Ngân hàng chính sách xã hội để người dân có nhu cầu, được vay tối đa 40 triệu. Cùng với các chính sách hỗ trợ 80 triệu trước đó, đảm bảo các ngôi nhà sắp đến người dân được thụ hưởng. Qua đó, người dân ổn định, tiếp tục phát triển kinh tế, góp phần đưa 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh sớm thoát nghèo trong giai đoạn 2020-2025".

Thái Bình/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tam-ung-ngan-sach-tinh-thay-the-nguon-von-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-post1102638.vov